Debat

KL: Bedre udnyttelse af Danmarks areal

DEBAT: Der findes ikke én samlet løsning på problemerne med Danmarks begrænsede areal. Men vi kan nå langt ved at gøre brug af multifunktionalitet og jordfordeling, skriver Jørn Pedersen (V) fra KL.

Foto: Colourbox
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Jørn Pedersen (V)
Formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg og borgmester i Kolding 

I Teknologirådets rapport ”Prioritering af Danmarks areal i fremtiden” er der planer og ønsker, som svarer til intet mindre end 140 procent af landets areal.

Men heldigvis lægger rapporten også op til debat om, hvordan vi kan håndtere den udfordring. Her ser vi blandt andet et stort potentiale i at arbejde langt mere målrettet med multifunktionalitet på arealerne.

Først og fremmest skal vi som udgangspunkt have et bedre samspil mellem lokale helhedsløsninger på den ene side og så hele landets fælles mål og rammer på den anden side. Men for at vi kan finde gode, lokale helhedsløsninger, må vi en gang imellem justere på de centrale mål og rammer.

Fakta
Deltag i debatten!
Send dit indlæg til debat@altinget.dk

Der er selv sagt ikke ét enkelt håndtag, vi blot kan dreje på for at løse et komplekst problem med så mange ønsker til vores areal. Men vi kan nå langt ved i langt højere grad at gøre brug af multifunktionalitet. Det indebærer, at vi fremover ikke lige som i dag løser de enkelte problemer hver for sig, men i stedet ser på, hvordan vi kan løse flere forskellige problemer på samme tid, på de samme arealer.

Gør brug af jordfordeling 
Et af redskaberne til at løse flere problemer på samme tid og med de samme arealer er jordfordeling. Landbruget har gennemgået en gevaldig strukturændring, der stadig er i gang. Det har ført til, at et heltidslandbrug også har spredte marker i mindre lodder over et stort areal. Det betyder, at der er en økonomisk gevinst for landbruget ved en jordfordeling, der kan samle den enkelte bedrifts arealer. Og går man først i gang med sådan en jordfordeling, vil man med fordel kunne løse de andre opgaver med arealer til klimatilpasning, vådområder, natur med videre.

Går man først i gang med jordfordeling, vil man med fordel kunne løse de andre opgaver med arealer til klimatilpasning, vådområder, natur med videre.

Jørn Pedersen (V), Formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg og borgmester i Kolding

KL er sammen med landbrugets organisationer samt en række grønne organisationer og Realdania i gang med flere projekter om jordfordeling i udvalgte kommuner for at afprøve multifunktionaliteten som virkemiddel her. Det tegner allerede nu så lovende, at vi ønsker at afprøve jordfordeling i et fuldskalaforsøg. Med fuldskala mener vi, at vi gerne vil afprøve det på et så stort og sammenhængende areal, at resultaterne kan være retningsgivende for anbefalinger for en landsdækkende indsats.

Økonomisk hjælp
Målet med en sådan afprøvning er at skabe en langsigtet model, som indeholder redskaber og virkemidler, der kan skabe opbakning fra alle interessenter, og som er værdiskabende såvel på bedriftsniveau som på samfundsniveau. I forsøgene er det kommunerne, der faciliterer jordfordelingen, og det ser vi også gerne i den endelige model.

Vi skal have lidt hjælp – især økonomisk hjælp – for at kunne gennemføre dette fuldskalaforsøg med jordfordeling, fordi det kræver udlæg til opkøb af jord. Jeg tænker, at denne vigtige rapport på ganske udmærket måde understøtter vores tanker om, at det er en frugtbar vej at gå.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Jørn Pedersen

Udviklingsdirektør, Vision Estate, bestyrelsesformand, IBA Kolding, bestyrelsesformand, CCTV Nordic A/S, repræsentantskabsmedlem, Alm. Brand, repræsentantskabsmedlem, Middelfarts Sparekasse
handelsuddannelse (Kolding Købmandsskole), diplomuddannelse i ledelse