KL: Styr på Danmarks arealer

DEBAT: Der er brug for lokale helhedsløsninger og tilpasning af lovgivningen, hvis der skal styr på Danmarks areal i fremtiden, skriver Jørn Pedersen (V), formand for KL’s Miljø og Teknikudvalg.

Af Jørn Pedersen (V)
Formand for KL’s Miljø og Teknikudvalg

Budskabet fra kommunerne var klart, da Teknologirådet onsdag 3. maj præsenterede resultaterne fra rapporten ”Prioritering af Danmarks Areal i Fremtiden”: Lokale helhedsløsninger og tilpasning af lovgivningen er det, der skal til.

Jeg mener, som mine borgmesterkollegaer gav udtryk for på konferencen, at lovgivningen har brug for et eftersyn med henblik på at forbedre reglerne for planlægning af vores arealer.

Problemet er ifølge rapporten, at kommunerne ikke har redskaberne til at tænke i helheder. Det betyder, at interessekonflikter bliver håndteret fra sag til sag. Men det er ikke løst med et eftersyn af planloven, som rapporten lægger op til. Der skal ses på al den lovgivning, som regulerer vores arealanvendelse.

Helt aktuelt behandler Folketinget et forslag til ændring af planloven, og det er vi i kommunerne meget glade for og spændte på. Det vil ændre på regler og inddelinger, men spørgsmålet er, om ændringerne er nok til at gøre det lettere at få synergi og multifunktionelle aktiviteter ind på arealerne.

Kystnærhedszonen
Lovforslaget åbner for, at der kan ske en udvikling i kystnærhedszonen. Samtidig skal der opdeles i områder, hvor der kan være hhv. natur, værdifulde landskaber og skabes udvikling.

Det risikerer at låse områderne, hvor der måske i stedet kunne åbnes op for en multifunktionel anvendelse. En ny zonering af kystnærhedszonen harmonerer ikke umiddelbart med et ønske om at give bedre muligheder for at kunne foretage lokale skøn med henblik på at tilgodese flere forskellige hensyn i den konkrete anvendelse af arealerne – for eksempel både at videreudvikle naturmæssige og landskabelige værdier i kombination med etablering af nye muligheder for for eksempel attraktiv bosætning.

Grønt Danmarkskort
Udpegningen til Grønt Danmarkskort er beskrevet som en stationær plantilstand. En mere hensigtsmæssig løsning kunne være at fastlægge i loven, at den overordnede struktur i Det Grønne Danmarkskort skal fastholdes, og at planlægningen løbende skal medvirke til at sikre og udbygge eksisterende naturværdier, friluftslivets muligheder samt dyrs bevægelsesveje.

Helhedsløsninger
Vi ser Teknologirådets anbefaling om lokale helhedsløsninger som den helt naturlige ramme for løsning af arealkonflikter. Vi ser også, at Teknologirådet har testet metoder til inddragelse af borgerne i løsning af komplekse problemstillinger – og fundet metoden velegnet, når der skal findes holdbare løsninger. Jeg er helt enig, og ikke spor overrasket.

Forrige artikel L&F: Danmark er og bliver et landbrugsland L&F: Danmark er og bliver et landbrugsland Næste artikel Teknologirådet: Plads til både guld og grønne skove Teknologirådet: Plads til både guld og grønne skove