KL: Velkommen tilbage til vandrådene

DEBAT: Kommunerne og vandrådsmedlemmerne kan med deres kendskab til lokale forhold kvalificere landbrugspakkens revurdering af vandløb i vandplanerne, skriver Jørn Pedersen (V), formand for KL's Teknik- og Miljøudvalg.

Af Jørn Pedersen (V)
Formand for KL’s Teknik- og Miljøudvalg og borgmester i Kolding

Den nye fødevare- og landbrugspakke lægger op til en revurdering af vandløb i vandområdeplanerne. Aftaleparterne ønsker en ny faglig vurdering af to ting: Dels hvilke mindre vandløb som bør indgå i vandplanerne. Dels om færre vandløb bør karakteriseres som ”naturlige”, eller i stedet kan karakteriseres som ”kunstige” eller ”stærkt modificerede”.

Aftaleparterne lægger samtidig op til, at vandrådene skal kvalificere disse vurderinger ud fra deres kendskab til lokale forhold. Det er rigtig godt, for lokalt kan vi bygge videre på det arbejde, som vandrådene leverede i 2014. Vi var dengang glade for - og stolte af - både proces og resultat. Langt de fleste steder lykkedes det for vandråd og kommuner i enighed at nå frem til indsatser, som fører til god tilstand i vandløb, som i dag er dårlige.

Opgaven var konkret og afgrænset 
En af årsagerne til succes i 2014 var, at opgaven for vandråd og kommuner var konkret og afgrænset. Der er grænser for, hvor mange forskellige emner et råd kan nå at behandle på kort tid. Opgaven skal skæres til, så vandråd og kommuner kan fokusere drøftelserne.

Tilsvarende forventer jeg, at den ny opgave for kommuner og vandråd baseres på kriterier, som er fastlagt af faglige eksperter. Vi skal i kommuner og vandråd kvalificere udpegningen af vandløb ud fra disse kriterier. Vi skal hverken finde på hver vores kriterier eller indkalde hver vores eksperter.

Med et solidt fælles udgangspunkt
Jeg er sikker på, at kommuner og vandråd med et solidt fælles udgangspunkt kan gentage successen fra 2014. I vandrådene møder den lokale viden de overordnede kriterier for udpegning af vandløb. Kommuner og vandråd kender de konkrete forhold i vandløbene, derfor er det naturligt, at brugen af de nationale kriterier på det enkelte vandløb kvalitetssikres her.

Samarbejdet i vandrådene vil på længere sigt også være til gavn for den kommende dialog mellem kommuner og lodsejere, når landbrugspakkens mange vådområder skal placeres. Især fordi der er behov for, at vådområder indgår i bedre synergi med klimatilpasning, landbrugsdrift og vandmiljø. Dette ser vi frem til dialog med den nye miljø- og fødevareminister om.

KL vil her især pege på to forhold. Indsatsen bør integreres med klimatilpasning, så oversvømmelser fra vandløb søges placeret, hvor de økonomiske og samfundsmæssige interesser og konsekvenser er mindst. Indsatsen bør katalyseres af frivilligt støtteopkøb af de bedst placerede ejendomme, så skatteborgerne får mest muligt for pengene.

Forrige artikel Bæredygtigt Landbrug: Et tiltrængt paradigmeskifte Bæredygtigt Landbrug: Et tiltrængt paradigmeskifte Næste artikel LA: Holland viser vejen for nye kvælstofnormer LA: Holland viser vejen for nye kvælstofnormer