Kommune: Spildevandsindsats bygger på gamle tal

VANDPLANER: Svendborg Kommune undrer sig over, at vandplanernes spildevandsindsats bygger på få og gamle data. Kommunen vil have lov at udskyde indsats.

Den faglige begrundelse for den kommende spildevands-indsats strider mod almindelig sund fornuft.

Det mener formanden for Svendborg Kommunens udvalg for Miljø, Klima og Trafik, Birger Jensen (V). Han har skrevet til miljøminister Kirsten Brosbøl (S) med en række konkrete eksempler, som han mener svækker tilliden til vandplanerne.

Et af eksemplerne drejer sig om Tange Å ved Svendborg, som er blevet udpeget til et nyt indsatsområde, hvilket betyder, at 65 ejendomme skal have forbedret rensningen af deres spildevand. Men denne udpegning baserer sig ifølge Birger Jensen på en enkelt prøve fra 2007.

Login