Kritikere står i kø: Borgernes klagemuligheder forringes i kyst-sager

KLAGER: Esben Lunde Larsen forringer adgangen til at klage i sager om kystbeskyttelse, lyder kritikken fra flere sider. Regeringen sætter reelt klageadgangen ud af kraft, mener sommerhusejere.

Klageadgangen i kystsager er under angreb, lyder det fra fra flere sider.
Klageadgangen i kystsager er under angreb, lyder det fra fra flere sider. Foto: Liselotte Arentz Sørensen/Red Anholts Kyst
Hjalte T. H. Kragesteen

Klagemulighederne i sager om kystsikring er under angreb.

Sådan lyder kritikken fra flere sider.

Det kommer både fra grønne organisationer og landbruget. Også fra Fritidshusejernes Landsforening lyder der beklagelse:

”Reelt sættes klageadgangen ud af kraft. Der bliver ikke længere mulighed for at klage over substansen i en afgørelse. Man kan kun klage, når nogen har kvajet sig rent juridisk,” siger formand Johs Chr. Johansen og fortsætter:

”Skræmmescenariet er, at der bliver lagt byggeaffald ud som kystbeskyttelse, uden at der er mulighed for at klage over det.”

Danmarks Naturfredningsforening bakker op.

”Regeringen lægger op til at fjerne klageretten over alle de vigtige elementer i kommunernes kystafgørelser. Det er et meget vidtgående indgreb, og vi finder det retssikkerhedsmæssigt bekymrende,” siger Morten Pedersen, der er afdelingschef for miljø og natur.

Ny lov samler afgørelser
Årsagen til kritikken er et nyt lovforslag, som regeringen har planer om at fremsætte i Folketinget inden for kort tid. I det udkast, der for nylig har været i høring, lægger regeringen op til at gøre sagsbehandlingen i forbindelse med kystsikring mere smidig. Det sker ved at slå alle tilladelser i forbindelse med en kystsikringssag sammen til én. Og samtidig lægger regeringen op til, at der kun kan klages over retlige forhold. Det vil sige, at man kun kan klage over procesfejl og ikke indholdsmæssige uenigheder.

Johs Chr. Johansen understreger, at Fritidshusejernes Landsforening er tilhænger af at forenkle sagsbehandlingen, så sager ikke kan trækkes i langdrag. Men han kritiserer, at man indskrænker klageadgangen, samtidig med at man flytter ansvaret fra staten til kommunerne.

”Vi har 88 kystkommuner i det her land. Og der kommer ikke til at sidde den samme ekspertise i hver af disse kommuner, som i dag findes i Kystdirektoratet. Så risikoen for dårlige beslutninger stiger, samtidig med at man sætter klagesystemet ud af kraft,” siger Johs Chr. Johansen.

Stærkt bekymrende
Friluftsrådet skriver i sit høringssvar, at der er tale om en forringelse af klageadgangen, og også i Landbruget er der samme bekymringer:

”Landbrug & Fødevarer finder det stærkt bekymrende, at ændringsforslaget lægger op til en indskrænkning af klageadgangen i forbindelse med afgørelser efter loven,” lyder det i organisationens høringssvar.

Argumentet er også herfra, at det kombineres med, at regeringen samtidig flytter ansvaret til kommunerne, der ”ikke har samme erfaring og faglige baggrund som kystdirektoratet".

”Da der kan være tale om fagligt komplicerede sager, er det derfor helt afgørende, at der kan klages med fuld prøvelse, herunder også angående det faglige indhold,” skriver Landbrug & Fødevarer.

Esben Lunde læser høringssvar
Altinget har bedt miljø- og fødevareminister Esben Lunde Larsen (V) om at svare på, hvorfor regeringen lægger op til at indskrænke klagemulighederne i den nye kystsikringslov, hvorfor der kun kan klages over retlige forhold, samt hvad han mener om, at flere udlægger det som en klar forringelse af klageadgangen.

Til det har Altinget modtaget følgende skriftlige kommentar fra Esben Lunde Larsen:

”Regeringen er i øjeblikket ved at lægge sidste hånd på et lovforslag, og i den forbindelse har vi i Miljø- og Fødevareministeriet naturligvis læst høringssvarene. Det endelige lovforslag, der skal gøre det nemmere og hurtigere at foretage kystsikring, forventer jeg bliver fremsat inden for ganske kort tid.”

Ifølge regeringens lovprogram skulle lovforslaget have været fremsat i slutningen af februar.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Esben Lunde Larsen

Fhv. miljø- og fødevareminister, uddannelses- og forskningsminister og MF (V), studerende
cand.theol. (Københavns Uni. 2008), ph.d. (Københavns Uni. 2013)

Johs Chr Johansen

Journalist, fhv. kommunikations- og it-chef, Folketinget, fhv. redaktør, Polinfo, formand, Fritidshusejernes Landsforening
journalist

Morten Pedersen

Kontorchef, Miljøministeriet, fhv. leder, Natur og Miljø, Danmarks Naturfredningsforening
cand. scient. pol (Aarhus Uni. 1991)