KTC ønsker national dødsliste for invasive arter

DØDSLISTE: EU's liste over invasive arter er ikke nok, mener kommunale embedsmænd. Svana beroliger med, at listen bliver opdateret.

EU’s nye dødsliste er bestemt ikke nok til at sikre en effektiv indsats mod invasive arter i Danmark. Det mener Kommunalteknisk Chefforening (KTC).

Ifølge formand for KTC’s naturgruppe, Inger Birkebæk Madsen, er der først og fremmest brug for en national handlingsplan for de arter, der er et særligt dansk problem.

”Nogle kommuner bruger mange ressourcer på at bekæmpe især bjørneklo, men også rynket rose og japansk pileurt. Men skal det gavne, skal alle kommuner gøre en indsats. Derfor er det vigtigt at indskrive de særligt problematiske arter i en national handleplan,” siger Inger Birkebæk Madsen.

Login