LA: Her er vores ønskeliste til Jakob Ellemann-Jensen

TEMADEBAT: Danmark har fået en ny miljø- og fødevareminister. Liberal Alliance håber, at han blandt andet vil arbejde for at sikre mere fri og vild natur på statens arealer til glæde for alle danskere, skriver Carsten Bach (LA).

Af Carsten Bach (LA)
Miljøordfører

Statsminister Lars Løkke Rasmussen præsenterede sine nye ministre på Amalienborg Slotsplads den anden maj i strålende solskin og godt humør.

Jakob Ellemann-Jensen blev som bekendt ny miljø- og fødevareminister – og det vel at mærke i netop den retning med miljøet først og fødevareerhvervene bagefter. Statsministeren understregede, at han er stolt af de resultater, som blå blok har skabt siden valget. Det er lykkedes at ”genskabe optimismen i hele fødevaresektoren”.

Jeg og alle andre måtte imidlertid forstå, at nu er det tid til at skifte fokus til at ”bekæmpe støj og møg i de store byer”.

Jeg deler statsministerens stolthed over den genskabte optimisme i fødevaresektoren. Hvis det nye fokus betyder, at fødevaresektoren nu kan regne med ikke at blive belagt med yderligere skærpede nationale særregler og overimplementering af EU-direktiver, så er jeg bestemt også med om bord på den dagsorden.

Der er dog lige en række forhold, som regeringen skal have gjort op med, inden Venstres nye minister skifter fokus helt over på de store byer:

Et forhold er ændringer i regulering af ammoniak fra husdyr i nærheden af naturområder som opfølgning på Naturpakken.

I dag har vi en situation, hvor en række landbrug er fanget i et limbo uden mulighed for udvikling af bedriften, selvom det i mange tilfælde faktisk vil betyde lavere miljøpåvirkning, og på trods af at den blokerende nærliggende natur ikke er højværdinatur i kategori et.

Der skal følges op på vandløbsforvaltning 
Et andet forhold er opfølgning på ekspertudvalgets anbefalinger om fremtidens vandløbsforvaltning. Her er der store menneskelige værdier på spil både på landet i form af oversvømmede landbrugsarealer, men selvfølgelig også i byerne med oversvømmede boligområder.

Måske statsministeren faktisk glemte at nævne bekæmpelse af oversvømmelse, da han stod foran Amalienborg på den nye ministers første arbejdsdag.

Derudover er det mit stille håb, at der med Jakob Ellemann-Jensen er kommet en mere liberal minister, der som Liberal Alliance vil arbejde for at sikre mere fri og vild natur på statens arealer til glæde for alle danskere.

Statens forvaltning af natur på egne arealer har med rette været genstand for en del kritik de seneste år. Det bunder i, at staten i dag har en uheldig dobbeltrolle som myndighed og naturforvalter på den ene side og kommerciel aktør i forbindelse med eksempelvis salg af tømmer på den anden side.

Derfor skal vi også løbende via omlægning eller frasalg afvikle kommerciel aktivitet som landbrug og skovbrug på statens arealer. Dels er den nuværende situation offentligt opgavetyveri, dels fjerner den fokus fra statens kerneopgave på disse arealer; at fremme, pleje og udvikle fri og vild natur.

Selvom det ikke er den nye miljø- og fødevareminister, der har en fortid i ”Løvens hule”, bliver der alligevel brug for liberalt entreprenørskab og politisk innovation for at løse blot de mest presserende udfordringer. 

Forrige artikel Erhvervsliv og naturfredningsforening i fælles opråb: Affaldssystemet skal ændres Erhvervsliv og naturfredningsforening i fælles opråb: Affaldssystemet skal ændres Næste artikel Professor til Jakob Ellemann: Giv os et miljømærkningssystem på fødevarer Professor til Jakob Ellemann: Giv os et miljømærkningssystem på fødevarer