LA: Økonomisk vækst kan løse miljøudfordringer

DEBAT: Den bedste forebyggelse af nuværende og fremtidige miljøudfordringer sker gennem solid økonomisk vækst og teknologisk udvikling, skriver Carsten Bach (LA).

Af Carsten Bach (LA)
Miljøordfører 

Liberal Alliance kan ikke tillade, at efterårets økonomiske forhandlinger ender uden tiltag, der kan være med til at genetablere den økonomiske vækst i Danmark, da det ellers vil forsinke nye teknologiske løsninger på for eksempel udfordringen med mikroplast i vores vandmiljø.

Nogen mener politisk handling i form af nationale forbud og afgifter er vejen frem. Men det vil blot svække konkurrenceevnen i Danmark endnu mere og hæmme væksten og mindske det økonomiske overskud til den forskning og teknologiudvikling, der egentlig er behov for, og som skal lede os frem til for eksempel den rigtige måde at rense vores spildevand på.

Den samme slutning gør sig gældende for luftforurening, hvor vi dog er udfordret af, at størstedelen af forureningen i Danmark kommer fra vores nabolande og skibstrafikken. Et forhold, der blot understreger vigtigheden af, at vi vælger EU-sporet, når der skal miljøreguleres. I det hele taget vil der formentligt være det største udbytte af en indsats mod luftforurening ved et samarbejde om teknologisk udvikling i Østeuropa.

Afbureaukratisering 
En anden ting Liberal Alliance vil holde meget nøje øje med i det kommende efterår er den ønskede afbureaukratisering og effektivisering af miljøadministrationen på landbrugsområdet. 

Helt konkret vil vi holde ministeren og aftalepartierne bag Naturpakken op på de aftalte regelforenklinger om for eksempel den danske implementering af EU’s regler for landbrugsstøtte med henblik på at gøre det lettere og mere attraktivt for landmænd, at om- og henlægge små marginale dyrkningsarealer til naturarealer på bedrifterne. 

Der skal blandt andet arbejdes henimod en ændret forvaltningspraksis af ”100 m2-reglen”, hvor arealer som hverken er produktions- eller brakarealer med de nuværende EU-regler ikke er støtteberettigede, hvis de hver for sig er større end 100 m2.

Desuden skal der i løbet af efteråret frembringes et beslutningsgrundlag for indførelsen af en permanent genopdyrkningsret.

Urørt skov
Den nye Naturstyrelse får også travlt med forberedelserne til og udvælgelse af de første statslige arealer, der skal udlægges som vild og urørt skov samt hvilke arealer, der skal sælges og skabe finansiering af Naturpakkens indsatser fra 2017 og årene fremad. 

Alt sammen noget som Liberal Alliance fik med i aftalen, og som vil give mere plads til naturen og det mangfoldige dyre- og planteliv i det åbne land.

Det er med andre ord ikke kun på det økonomiske område, at regeringen skal levere i det kommende efterår, der skal også ske forbedringer for naturen og miljøet.

Forrige artikel Esben Lunde: Vi går forrest i kampen mod plastik Esben Lunde: Vi går forrest i kampen mod plastik Næste artikel DE: Kommunale genbrugsbutikker gør mere skade end gavn DE: Kommunale genbrugsbutikker gør mere skade end gavn