Landbrug & Fødevarer sår tvivl om kvælstoftal: Ikke hele virkeligheden

VANDMILJØ: De seneste tal fra Novana-rapporten viser en lille stigning i mængden af kvælstof, som landbruget udleder i det danske vandmiljø. Tallene viser dog ikke hele virkeligheden, siger Martin Merrild, formand i Landbrug & Fødevarer, 

Nye tal fra den kommende Novana-rapport konkluderer, at der fra 2016 til 2017 er sket en stigning i mængden af kvælstof, der udledes i naturen.

Men selvom tallene er korrigeret for blandt andet nedbør, skal de alligevel tages med et gran salt. 

Det mener formand i Landbrug og Fødevarer Martin Merrild, der peger på, at særligt efteråret var vådt og koldt. 

Login