Lars Midtiby: Det kræver konflikt mellem partierne, hvis valget skal blive grønt

KOMMENTAR: Vælgerne peger på klima og miljø som nogle af de emner, de er mest optaget af op til valget. Men der er brug for konflikt og uenighed mellem partierne, hvis den grønne dagsorden skal blive et valgkampstema.

Vælgerne er optaget af den grønne dagsorden som aldrig før. Måling efter måling viser, at den grønne omstilling er i toptre over de temaer, vælgerne er optaget af.

Samtidig står de store danske firmaer i kø med markante grønne meldinger. Alligevel er det langtfra givet, at den grønne dagsorden kommer til at spille en afgørende rolle i valgkampen. Netop nu er kampen om valgets temaer i fuld gang.

Partierne kæmper ganske enkelt for, at de temaer, hvor de typisk har ejerskab til emnet, bliver afgørende i valgkampen. De borgerlige partier vil gøre alt for, at udlændingepolitik endnu en gang bliver et centralt tema, så splittelsen i rød blok kan udstilles.

Og selvom udlændingepolitikken har mistet noget af taget i en del af vælgerne, så vil det endnu en gang indtage en central plads i valgkampen.

Heroverfor står de røde partiers ønske om en generel velfærdsdebat og meget gerne koblet til Liberal Alliance og Konservatives klare udmeldinger om topskattelettelser – eller med andre ord: velfærd eller skattelettelser.

Velfærd berører de fleste danskere på den ene eller anden måde, og der er masser af cases og gode billeder, så velfærd med sundhed i front skal dermed også nok blive et vigtigt valgtema. Igen.

Så udlændinge og velfærd skal nok blive diskuteret. Men hvor efterlader det så den nye dreng i klassen: den grønne dagsorden?

Miljøpolitikken har kun spillet en meget begrænset rolle siden Foghs opgør med Aukens "miljøimperium" i 2001. Men med en placering helt i top på vælgernes dagsorden kan hverken medier eller partier komme udenom at give det en mere fremtrædende placering i valgkampen.

Ikke mindst blandt de unge vælgere er den grønne dagsorden en afgørende driver for partivalget. Samtidig er store danske erhvervsvirksomheder med til at skubbe den grønne dagsorden frem med meldinger, der overhaler politikerne indenom – senest Arlas ambition om at blive CO2-neutral.

Både Venstre og Socialdemokratiet har dog for længst taget pejling af vælgernes dagsorden og kørt de grønne kampagnekanoner i stilling. Venstre med grønt logo og budskabet ”Sådan, Danmark” Socialdemokratiet med et ambitiøst miljøudspil og sloganet ”Danmark skal igen være en grøn stormagt”.

Selvom logoet lejlighedsvis er grønt ved Venstre, så er det forholdene for fødevareproducenterne, der er det første, vælgerne bliver mødt af, når de klikker ind på Venstres hjemmeside under miljø og fødevarer.

 

Venstres grønne logo havde næppe været en farbar vej med Esben Lunde Larsen i Miljø- og Fødevareministeriet, men med Jakob Ellemann ved miljø-roret har Venstre kunnet sende nye signaler på det grønne område.

Den mulighed er blevet udnyttet dygtigt, og signalerne er blevet taget ned af vælgerne, der nu anser Venstre for at være et lige så grønt parti som Konservative. 

Den røde hjelm og betonvæggen i baggrunden emmer ikke af biodiversitet og kærlighed til miljøet, men udspillet er det mest omfattende grønne udspil fra Socialdemokratiet i mange år.

 

Som valgkampstema er den grønne dagsorden dog udfordret af, at stort set alle partier erklærer sig grønne og meget bekymrede for både biodiversitet og klimaforandringer. Og hvis der er enighed, er der jo ikke meget friktion og debat.

Går man tættere på indholdet i de grønne programerklæringer, så bliver det let en debat om langsigtede mål og procentsatser i 2030, som kun meget få almindelige vælgere kan forstå.

Det sidste er naturligvis en fordel for de partier, der ønsker at lukke temaet ned. Men skal den grønne dagsorden for alvor nå flyvehøjde, skal der skabes tydelige og let forståelige skillelinjer og håndgribelige gevinster ved handling eller tab ved det modsatte.

Her har de grønne organisationer og grønne partier en stor opgave. Ellers drukner den grønne debat i en sump af gode hensigter og uforpligtende sniksnak.

-----

Lars Midtiby er direktør i Danske Handicaporganisationer og tidligere partisekretær for Socialdemokratiet. Han skriver kommentarer hver anden uge frem mod valget.

Forrige artikel Lone Andersen: Det kan være en gratis omgang at pege på ny natur Lone Andersen: Det kan være en gratis omgang at pege på ny natur Næste artikel Steen Gade: Der er behov for mere regionalt klima- og miljøansvar Steen Gade: Der er behov for mere regionalt klima- og miljøansvar
 • Anmeld

  Bo Andersen · Tømrermester

  Gør noget ved den farligste og dyreste forureningskilde i DK

  • Ren luft burde være en menneskeret i Danmark,-
  men det er naboens ret at forurene den luft som du og din familie skal indånde. Der er ca. 900.000 brændeovne, og træfyringsanlæg i DK, jeg har selv ved en hurtig optælling 80 brændeovne inden for en radius af 300 m. fra vores bolig. På en kold og stille aften ligger der en massiv røg over vores villakvarter, hvis man går udenfor får man svien i øjnene, ondt i luftvejene, hovedpine, på grund af den massive luftforurening. Man kan ikke åbne vinduerne i ens bolig, uden den bliver fyldt op med røg.
  Politikerne snakker og miljøzoner for lastbiler og busser, det virker mildes talt dumt, når der i de miljøzoner står tusindvis af brændeovne og forurener den luft som vi alle sammen skal indånde. En såkaldt Svanemærket brændeovn udleder lige så mange farlige partikler som 25 - 50 stk. 10 år gamle lastbiler uden partikelfilter gør tilsammen, + dioxin, tjærestoffer, benzen mm.
  Brænderøgen er den farligste og dyreste luftforureningskilde vi har i vores land. Brænderøgen er skyld i at ca. 550 mennesker dør for tidligt årligt, mange tusind bliver syge, og det koster samfundet milliarder af kr.
  Hvad med de ca. 800.000 mennesker der lider af en luftvejssygdom, hvem skal beskytte dem mod dette luftforureningsvanvid?
  Brænde udgør 2% af opvarmningen i vores boliger, men står for 70 % af al partikelforureningen som udledes i Danmark. Ingen behøver at opvarme der bolig med brænde i Danmark.
  Kære politikere, stik piben ind og stop al den snak om miljøzoner, elbiler, fossile brændstoffer, så længe at i ikke gør noget ved den værste, dyreste, og farligste luftforureningskilde vi har i Danmark. Det er virkelig utroværdig og svagt at i ikke får det stoppet!

 • Anmeld

  Ivan Lund Pedersen

  Vi har store veje nok. Stop for flere statsveje.

  En bøn til Folketingets partier:

  Vi har store veje nok
  Skån befolkningen for nye vejanlæg for omkring 100 mia. kr. som vil ødelægge/forringe, naturværdier, landbrugsarealer, bysamfund, forstærke butiksdøden og tvangsforflytte mange borgere. Tusinder af borgere lever nu i frygt for at en motorvej i deres nærområde vil gøre deres huse usælgelige eller miste stor værdi.

  Dertil kommer, at de vil betyde voldsomme støj- og andre miljøbelastninger, stimulere centraliseringen og undergrave alle målsætninger om reduktion af energiforbruget og CO2-udledningerne.
  At sige stop for flere store veje er ikke noget, som kun miljøfolk kan finde på at foreslå:

  “Nu har vi veje nok”
  “I dag har samfundet veje nok, mener Per Milner, der om nogen har forsynet Danmark med asfalteret infrastruktur”. “Der er grænser for hvor mange veje dette lille land kan anlægge. Nu er der brug for at bygge en ordentlig planlægning op omkring biler og baner. Det er tungt at bruge jernbanen og de store veje. Systemet bør fremstå fleksibelt og kundevenligt. Det skal være let køre hen til stationen, parkere bilen og tage toget ind til byen,”siger Per Milner.

  Det sagde den navnkundige, nu afdøde, vejdirektør Per Milner i et interview af Birgitte Marfelt i Ingeniøren den 6. oktober 2006. Se det:

  http://www.trafikbogen.dk/Nu%20har%20vi%20veje%20nok.pdf

  Han fik næsten altid sin vilje og sine veje overfor en lang række ministre og regeringer. Derfor er det snart sjældent, at man i Danmark ikke kan høre trafikstøj.
  Med venlig hilsen, NOAH-Trafik, v/ Bente Hessellund Andersen og Ivan Lund Pedersen

  http://baeredygtigtrafik.dk/undermappe/wp-content/uploads/2019/03/Drop-vejprojekter-til-100-milliarder-kroner.pdf