L&F: Afskaf pesticidafgiften inden miljøet betaler prisen

DEBAT: Pesticidafgiften er i overhængende fare for at blive et miljømæssigt selvmål. Derfor er det på tide, at politikerne ser mod andre løsninger, der sikrer et sundt miljø og et stærkt landbrug, skriver Torben Hansen og Niels Peter Nørring.

Af Torben Hansen og Niels Peter Nørring
Hhv. formand for Sektorbestyrelsen for Planteproduktion i Landbrug & Fødevarer og områdedirektør i  Landbrug & Fødevarer

I Altinget fremføres 5. april 2018 følgende, ”Esben Lunde: Pesticidafgiften virker som ønsket”.

Det er Landbrug & Fødevarers klare holdning, at pesticidafgiften skal væk ikke mindst af hensyn til erhvervets konkurrencevilkår.

Afgiften har haft en effekt i forhold til valg af pesticider til midler med en lavere beregnet belastning og dermed lavere pris.

Øget risiko for resistens
Men i nogle tilfælde er der ingen valgmuligheder mellem forskellige midler, og her virker afgiften ikke.

I andre tilfælde er der valgmuligheder mellem forskellige midler, men her fører afgiften til en ensretning i brugen af pesticider, som øger risikoen for resistensudvikling. På den lange bane kan afgiften således blive til et selvmål, som det blev fremført på årets Plantekongres.

“Pesticidafgift kan flytte forbruget over mod et mere ensidigt herbicidvalg, idet resistensbrydere er blevet forholdsmæssigt dyrere,” fremførte Solvejg Kopp Mathiassen, seniorforsker ved Aarhus Universitet, som fortsætter: “Resistens kan fremadrettet blive en væsentlig omkostning og miljøbelastning”.

Vi mener klart, at der er bedre veje til et lavt pesticidbelastningsindeks (PBI) og et højt beskyttelsesniveau end pesticidafgiften. Vi opfordrer politikerne til at få kulegravet disse veje.

Det vigtige er jo ikke afgiftsprovenuet, men et godt miljø, gode forhold for sprøjteførere og et stærkt landbrugserhverv, som er konkurrencedygtigt med vores nærmeste omverden.

Marginal effekt af afgift
Pesticidafgiften har som sagt meget marginal effekt på forbrugsmængden af pesticider. Den politiske hensigt med afgiften var at reducere både forbruget og belastningen. Vi forventer, at begge dele inddrages i analysen af afgiften.

Det er vigtigt at holde sig for øje, at godkendelsesordningen for pesticider løbende fjerner de mest belastende midler fra markedet.

I Tyskland falder deres udgave af pesticidbelastningsindikator fortløbende, vel og mærke uden en afgift, og heller ikke som følge af et reduceret forbrug.

EU’s godkendelsesordning for pesticider virker altså også på PBI, et forhold vi naturligvis også forventer bliver kvantificeret i ministeriets kommende analyse af pesticidafgiften.

Samlet set nærmer pesticidafgiften sig dobbeltregulering.

Forrige artikel LA: Kommuner slår plat på drikkevandsbeskyttelsen LA: Kommuner slår plat på drikkevandsbeskyttelsen Næste artikel DN: Vandmiljøet lider under algeopblomstring og iltsvind DN: Vandmiljøet lider under algeopblomstring og iltsvind