Lone Andersen: Fleksibel lovgivning vil styrke natur og erhverv

KLUMME: Kulturministeren får ros for initiativ til udpegning af beskyttelsesværdige diger. Men næstformand Lone Andersen efterspørger mere fleksibel administration af Naturbeskyttelsesloven, som vil sikre dynamik og erhvervsudvikling i landdistrikterne. 

Lige før sommerferien var kulturminister Mette Bock (LA) ude med en rigtig god nyhed: Hun har afsat en pulje på 15 millioner kroner, så kommunerne kan søge tilskud til en udpegning af beskyttede diger og derved være med til at skabe overblik over, hvad der er beskyttet. Det har vi fra Landbrug & Fødevarer efterspurgt i en årrække.

Derfor er vi selvfølgelig meget glade for ministerens initiativ, da det er et stort problem for mange lodejere, at der reelt ikke findes nogen let tilgængelig og overskuelig oversigt over, hvor de beskyttede diger ligger. Det har desværre ført til en lang række af sager, hvor landmænd anklages for at have ødelagt et beskyttet dige, men hvor han eller hun i mange tilfælde ikke har været klar over, at der var noget at beskytte.

Hvad der ude i marken bare lignede sammenføget sand og jord i et læhegn, kan, når kommunen og Slots- og Kulturstyrelsen kommer ind over, vise sig – i hvert fald på papiret – at være et dige, der på grund af sin indtegning på ældre kort nu eventuelt skal genetableres med store omkostninger til følge.

Login

 • Anmeld

  Bent Juul Sørensen · Dunkærgård

  FORSKELLEN BLIVER ENS!

  Hvem skal nu vurdere digerne? Hidtil har det været lokale museums folk i sag efter sag. I det
  oplæg som jeg har set, skal dette forsætte. Nu skal det hele blot ske på engang. Det duer ikke. Vi har brug for en objektiv vurdering, som er ens på landsplan. Ikke lokal politiske afgørelser.

 • Anmeld

  Jan Pedersen · Natur- og råstofmedarbejder

  Et lettilgængeligt sted at få overblik

  Landbrugets formand savner et reelt, lettilgængeligt sted at få overblik over hvad der er beskyttet som sten- og jorddiger. Jeg vil stilfærdigt anbefale det såkaldte internet. Eksempelvis den dansksprogede udgave baseret på kortmateriale, kaldet Danmarks Miljøportal, eller mere mundret Arealinfo. Her kan Gud og hvermand slå temaet "beskyttede sten- og jorddiger" til med et museklik. Temaet putter sig muligvis lidt i kategorien "beskyttelseslinjer". Men det findes, det er let tilgængeligt og det er det værktøj som man alle dage siden strukturreformen har kunnet orientere sig på.
  Hvem er det i øvrigt, der uforvarende kommer til at slette kulturspor, der har stået samme sted og på samme vis i 200 år? Selvfølgelig skal der også være ros til Mette Borch for at skaffe penge til bedre kortlægning, selv om Kulturstyrelsen løbende har rettet op på samme grundlag. Men hvis øvelsen alene hedder nedadgående justering, så vær forberedt på at møde modstand. Som tingene er i dag og siden 2004 er vores digers oprindelige vegetation for eksempel IKKE beskyttet. Det har mange landmænd opdaget, og kværnet km-vis af gamle piletræer og andre kulturbærende, levende fortidsminder til flis. Ret fokus mod det der batter frem for at give tudekiks til de landmænd, der ikke kan holde nallerne fra landbrugets egen kulturarv.