Lone Andersen: Tørken viser, at landbruget har brug for fleksible rammer

KOMMENTAR: Landbruget har brug for fleksible rammer og regler, så landmændene kan navigere i en natur, der på godt og ondt opfører sig anderledes end normalt. Det skriver Lone Andersen, viceformand i Landbrug & Fødevarer.

I disse måneder står landbruget i en helt ekstrem situation. Tørken har nu varet så længe og haft så store følgevirkninger, at ingen kan huske noget, der er bare tilnærmelsesvist lige så slemt.

Konsekvenserne er voldsomt alvorlige for landbruget. Høstudbytter langt under det normale både i kornafgrøderne og i græs får store konsekvenser.

Om lidt skal vi til at have kartoffelhøsten og majshøsten i hus, og her ser det også slemt ud rigtig mange steder i landet.

Login