Lone Andersen: Der bygges broer på Naturmødet

KLUMME: Med Maria Reumert Gjerding som ny præsident viser Danmarks Naturfredningsforening tilsyneladende en ny lyst til dialog og vilje til at finde konstruktive løsninger i fællesskab, skriver Lone Andersen, der er viceformand i Landbrug & Fødevarer.

Naturmødets tredje udgave er lige løbet af stablen i højt solskin torsdag, fredag og lørdag i sidste uge.

Mødet er gennem de tre år blevet stadigt større med flere deltagere, flere events og debatter, stigende interesse fra medierne og ikke mindst fra folketingspolitikerne. De prioriterer i stigende omfang at tage til Hirtshals og debattere natur og blandt andet, hvordan vi sikrer den i samspil med et produktivt og lønsomt landbrug.

Fra landbruget prioriterer vi det også, da det er en rigtig god lejlighed til at få sat fokus på den rolle, vi som landmænd spiller som naturforvaltere. I dialogen med andre interessenter og vidensfolk kan vi få drøftet, hvordan vi kan blive endnu bedre til at få natur og landbrug til at gå hånd i hånd, og hvad der skal til for at finde de balancerede løsninger.

Der er stor grund til at rose Hjørring Kommune, som har fostret ideen om et naturmøde og driver det rigtigt dygtigt. Der er dygtige og vidende paneldeltagere fra alle grene af naturdebatten og skarpe ordstyrere, som holder debatterne på ret kurs. At vi fra landbruget ofte er lidt på udebane, fordi de grønne organisationer er bedre til at mobilisere tilhørere, må vi tage med.

Når jeg gør status efter tre dages debatter og møder, er det med stor tilfredshed. Naturmødet er præget af en herlig stemning, og det er en fantastisk lejlighed til at netværke med mange af dem, vi i landbruget skal samarbejde med fremover. Vi har ofte hver vores tilgang til naturarbejdet, men kun i fællesskab kan vi finde de løsninger, der kan fungere på sigt. Der bygges virkeligt broer på Naturmødet.

Noget af det, der glæder mig, er, at der hos Danmarks Naturfredningsforening tilsyneladende er ny lyst til dialog og vilje til at finde konstruktive løsninger i fællesskab. Foreningens nye præsident, Maria Reumert Gjerding, har i hvert fald givet mange meldinger på Naturmødet, som får mig til at se med fortrøstning på vores fremtidige samarbejde. Jeg håber meget, at den linje også fremover vil fortsætte lokalt og danne grundlag for en god dialog.

Jeg er også utrolig glad for, at de mange toppolitikere fra næsten alle partier i deres store debat var enige om, at naturpolitikken er en fælles udfordring. Naturen er kommet på dagsordenen, og det er rigtig positivt. Jeg hørte en udtrykke det som, ”vi har talt mere om naturen de seneste 4 måneder end de seneste 10 år.” Det får mig til at foreslå et tema for næste års Naturmøde.

Jeg synes, vi skal mødes næste år under temaet ”Fra snak til handling”.  Situationen kalder på handling. Løsninger skal etableres. Og det skal vel at mærke være løsninger af den realistiske og praksisnære slags, som kan gøre gavn i løbet af et kort åremål.

Vi skal stadigt skabe mere viden om, hvad der nytter, men at der er masser af nyttig viden om natur tilgængelig, viser mit møde med en lokal landmand, som besøgte Naturmødet.

Han fortalte glad, hvor meget ny viden om naturforhold han har samlet på to dage. Noget af det kan han bruge i praksis i sit arbejde for at hjælpe naturen på vej.

Herligt, at Naturmødet også kan have sådan en helt praktisk og umiddelbar effekt.

.....

Lone Andersen er viceformand i Landbrug & Fødevarer. Klummen er alene udtryk for skribentens egne holdninger.

Forrige artikel Steen Gade: Opråb fra forskere skal føre til handling Steen Gade: Opråb fra forskere skal føre til handling Næste artikel Rune Engelbreth: Det er vrøvl at påstå, at forskningen ikke taler for urørt skov Rune Engelbreth: Det er vrøvl at påstå, at forskningen ikke taler for urørt skov