Lone Andersen: Miljøpolitik skal inddrage lokale kræfter

KOMMENTAR: De seneste erfaringer fra vandrådene fører forhåbentlig til selvransagelse i ministeriet, så inddragelsen fremadrettet giver reel mening og et brugbart resultat. Vi er klar til at tage handsken op, skriver Lone Andersen. 

Fra landbrugets side ønsker vi os i mange sammenhænge mere og ikke mindst bedre inddragelse af lokale kræfter, når natur- og miljøpolitikken skal konkretiseres og føres ud i livet. Og det er vi ikke ene om.

Jeg er sikker på, at langt de fleste andre interessenter også ønsker at blive hørt, når der er forandringer på vej.

Det er selvfølgelig i sig selv rart at få mulighed for at give sine meninger til kende. Men inddragelsen af lokal viden skal først og fremmest medvirke til at øge ejerskabet til nye tiltag og – måske endnu vigtigere – kvalificere det grundlag, politikere og embedsmænd træffer deres beslutninger på.

Login