Lone Andersen: Vi skal give bierne en hånd

KLUMME: I landbruget vil vi også gerne gøre vores og bidrage til, at vi også i fremtiden kan høre biernes lystige summen i det åbne land, skriver Lone Andersen, der er viceformand i Landbrug & Fødevarer.

”Pas godt på bierne” – sådan lyder overskriften i den folder, vi i Landbrug & Fødevarer for nyligt præsenterede for vores medlemmer. Folderen indeholder ti anbefalinger til bivenlige tiltag, som den enkelte landmand kan gøre på sin ejendom, og de er rygraden i en kampagne med fokus på de vilde bier, som vi skød i gang i starten af juni.

Med anbefalingerne ønsker vi at få skabt større opmærksomhed i landbruget om bierne og deres behov og hjælpe landmændene til at gøre en indsats, der virker.

Det gør vi, fordi der i den seneste tid er kommet voksende fokus på, at antallet af insekter går tilbage – og herunder de vilde bier. Det vækker bekymring hos mig og blandt mine landmandskollegaer. Både fordi vi – ligesom alle andre - gerne vil have en mangfoldig og spændende natur, men også fordi bierne udfører en vigtig opgave med at bestøve mange af vores afgrøder, og deres indsats er svær at erstatte.

Login