Tilladelser går for langsomt: Regeringen fjerner miljøansvar fra kommuner

SAGSBEHANDLING: Kommunale tilladelser til at bygge på forurenede grunde går for langsomt, og derfor bliver ansvaret nu flyttet til regionerne. Men det vil næppe gøre processen mere smidig, mener KTC.

Regeringen lægger nu op til at flytte ansvaret for miljøtilladelser i forbindelse med byggesager.

Det vil betyde, at regionerne fremover kommer til at stå for den såkaldte §8-tilladelse, som sker forud for den egentlige byggetilladelse, på grunde som er klassificeret som forurenede.

Beslutningen kommer efter indstilling fra Miljøstyrelsen, der vurderer, at flytningen vil lette sagsbehandlingen, fordi regionerne med et årligt budget på 400 millioner kroner har ansvaret for at oprense jordforurening.

”Vi mener, at sagsbehandlingen bliver forsinket, fordi det ligger hos kommunerne. Det er regionerne, der kender risici ved at bygge specifikke steder. Og det er jo også derfor kommunerne hører regionerne i forbindelse med en §8-tilladelse,” siger Camilla Søndergaard, der er kontorchef for cirkulær økonomi og affald i Miljøstyrelsen.

For lang sagsbehandling
Ændringerne sker i forbindelse med et forslag fra Virksomhedsforum, der fungerer som et uafhængigt rådgivende organ for regeringen. Målet er at bekæmpe unødvendige regler eller procedurer, der besværliggøre sagsbehandlingen.

Her har bygge- og anlægsbranchen påpeget, at den to til seks måneder lange sagsbehandlingstid er for lang og frustrerende. Og derfor lød forslaget til regeringen, at der sættes et mål om en gennemsnitlig sagsbehandlingstid på fire uger.

Kommuner: En dårlig løsning
Formanden for KTC’s faggruppe for Miljø & Grundvand, Christina Egsvang Føns, mener dog ikke, at regeringen har fundet den rette løsning.

”Jeg tror næppe, de her har lyttet til problemet, førend de har fundet løsningen,” skriver hun i et debatindlæg på Altinget.

Hun peger på, at en §8-tilladelse ikke kan gives isoleret, da den skal koordineres med andre dele af kommunernes sagsbehandling.

Hun ser heller ingen fidus i, at virksomhederne skal have dialog med to myndigheder i forbindelse med en byggesag.

”En flytning af kompetencen vil derfor være et brud med hele idéen fra opgave- og strukturreformen – én indgang til det offentlige,” skriver Christina Egsvang Føns.

Byggeriet er tilfreds 
I Dansk Byggeri lyder der dog umiddelbar glæde for, at der bliver gjort noget for at nedbringe sagsbehandlingstiderne i forbindelse med §8-tilladelser.

”Det er i dag en tung administrativ byrde, som vi er glade for bliver mere smidig. Det er godt, at regeringen har kunnet se, at det er en for omstændelig administrativ procedure,” siger Anne Gram, der er chefkonsulent i Dansk Byggeri og fortsætter:

”Hvis man kan undgå, at en byggeproces skal vente et halvt år på en miljøundersøgelse, så er det en væsentlig besparelse.”

Hun understreger, at Dansk Byggeri ikke har nogen holdning til, hvem der har det administrative ansvar.

”Vi er bare glade for, at det bliver mere smidigt,” siger Anne Gram.

Forrige artikel De unge elsker grøn blok De unge elsker grøn blok Næste artikel Dansk Energi ærgrer sig over aflysning af kortlægning af privat skov Dansk Energi ærgrer sig over aflysning af kortlægning af privat skov
 • Anmeld

  Ole Stokholm Lauridsen · Afdelingsleder, Industri, jord & grundvand

  Smidigheden forsvinder nærmere

  Det er for mig at se en misforståelse, hvis man tror, at det bliver mere smidigt af, at §8-opgaven flyttes til regionen.

  Det er vores oplevelse, at det ofte kommer bag på bygherre, at der er sådanne regler, som skal overholdes, og det er derfor kommunen, som i forbindelse med byggetilladelsesarbejdet udviser en høj grad af smidighed overfor bygherre. Når det nu flyttes over til regionen, kan kommunen slet ikke påbegynde byggesagsbehandlingen før der foreligger en §8-tilladelse.

  Med baggrund i, at det så først er på det tidspunkt, at kommunen oplyser, at man ikke kan gå i gang med byggesagsbehandlingen, før der foreligger en §8-tilladelse, at bygherre sætter gang i undersøgelser og ansøgningsarbejdet til §8-tilladelsen, bliver det samlede tidsforløb fra før man kan påbegynde byggeriet længere.

  Jeg er derfor enig med Christina Føns i, at man ikke har set på, hvad der er problemet, før man har fundet løsningen. Hvis man havde gjort det, ville man måske have overvejet, at man i stedet skulle flytte de jordforureningsopgaver, som ligger i regionerne til kommunerne - for så ville man have tilgodeset byggeriets ønsker om mere smidighed.

 • Anmeld

  Per Hansen · Agronom i Assens Kommune

  Der er flere faktuelle fejl i Virksomhedsforums forslag

  I virksomhedsforums forslag står bl. a.:
  "På forurenede grunde skal man efter Jordforureningslovens § 8 have en tilladelse fra miljømyndighederne i den kommune, hvor man ønsker at bygge, før man kan få en byggetilladelse. Al jord i byzoner klassificeres automatisk som lettere forurenet, hvilket indebærer, at tilladelse fra miljømyndighederne skal indhentes i forbindelse med samtlige byggetilladelser i byzoner."

  I følge § 8 i Jordforureningsloven skal der kun gives § 8 tilladelser til byggeri på grunde der er V1 eller V2 kortlagte og altså ikke på områdeklassificerede arealer eller byzone iøvrigt. Der skal desuden være indsats fra Regionens side eller bestemt følsom anvendelse.

  Jeg mener, det ville tjene Virksomhedsforum og deres sekretariat i Erhvervs - og Vækstministeriet at kvalitetssikre forslagene, eller er det "alternative facts", der danner grundlag for regeringsbeslutninger i Danmark.

 • Anmeld

  Christian Larsen · Bygningskonstruktør

  Kollektiv afstraffelse eller blot misforståelse?

  I Slagelse Kommune kan man få en § 8 tilladelse til 6-8 uger hvoraf det meste af tiden går med at sagen skal sendes til udtalelse hos netop Regionen. Regionen lader i forvejen ikke til at have så meget tid i overskud at det kan komme til at gå hurtigere uden der tilføres flere medarbejdere (nu fra kommunerne?). Dertil kommer at der er kommunerne der har Lokalkendskabet og dialogen med virksomhederne, så jeg ser intet potentiale i forslaget. Dertil burde dansk industri være bekymret for at Regionen ikke i samme omfang som kommunerne vil prioritere og hastebehandle sager der kræver det.

 • Anmeld

  Flemming Vang Christensen · Jurist

  Usammenhængende ubegrundede antagelser

  Antagelsen om at det ville give en positiv forskel af flytte disse sager til en anden myndighed er, for mig at se, en umiddelbar og usammenhængende tanke, som jeg ikke kender den politiske motivation bag - men som for bygherre alene medfører tab af klare fordele, som han i dag nyder godt af.

  Kommunerne er i dag myndighed for lokalplanlægningen, byggesagsbehandlingen, jordklassificering og jordhåndtering af forurenet jord og byggeaffald.
  Kommunerne har i den rolle den indledende dialog, hvor man har mulighed for at tilrettelægge forløbet smidigt og sammentænke projektet med overblik - uden at være bundet af kassetænkning / afgrænset kompetence - specielt i forhold til komplicerede byggesager, hvor man ikke behøver at bede om at få tingene fremsendt to gange.
  Hertil er Kommunerne myndighed i forhold til sikring af at forurenet jord og bygningsdele ikke frembyder fare efter byggelovens regler samt reglen om minimum 50 cm ren jord ved visse anvendelser. Flytning af § 8 opgaven, vil medføre, at bygherre ville skulle dokumentere og overbevise to myndigheder om at reglerne er overholdt.

  Ved at sætte en ekstra myndighed ind i denne proces, bliver det selvsagt mere bureaukratisk, mindre fleksibelt og unødvendigt kompliceret.