Verdens Skove: Skærpede krav til bæredygtig biomasse er vigtige

DEBAT: Varmeindustrien er imod, at Europa-Parlamentet vil skærpe kravene til bæredygtig biomasse i EU. Det bør ikke stoppe processen, da skærpede fælles regler vil hindre, at vi ikke udpiner skoven og skader biodiversiteten, skriver Gry Bossen, Verdens Skove.

Af Gry Bossen
Koordinator for klima og medlem af bestyrelsen i Verdens Skove

Træbaseret biomasse er en efterspurgt vare, idet flere kraftværker omstiller deres forbrændingsanlæg til biomasse-ovne. Det gør de, fordi biomasse lige nu er afgiftsfrit, da det regnes for CO2-neutralt.

EU vil skærpe de miljømæssige krav til biomasse, og det kritiserer såvel Skovforeningen som varmeproducenterne.

Men det bør ikke stoppe processen, mener Verdens Skove, og kritikken af processen bygger på nogle forkerte antagelser.

Træbaseret biomasse er ikke CO2-neutralt
For det første er biomasse nemlig ikke reelt CO2-neutralt. Afbrænding af biomasse kan udlede lige så meget CO2, som afbrænding af kul gør. At biomasse fra træer anses for at være CO2-neutralt skyldes en politisk beslutning om, at emissioner tælles hvor træet fældes, i stedet for hvor det brændes.

Det er hovedårsagen til, at for eksempel Studstrupværket kan fremvise betydelig CO2-besparelse ved omlægning fra kul til biomasse. Denne besparelse findes måske på papiret, men i realiteten kommer der stadig CO2 ud af skorstenen.

For det andet er der antagelsen om, at biomasse af CO2 er neutral, fordi den CO2, man udleder ved afbrænding af træ, optages, når skoven vokser op igen, eller skoven vokser videre. Der vil dog altid være en betydelig forsinkelse, før samme mængde CO2 er optaget igen. Hvor lang denne forsinkelse er, afhænger af hvad man tager ud af skoven (grene, blade eller hele stammer).

Dertil kommer et evigt efterslæb i CO2-optaget, som et nyt træ eller en gren ikke vil kunne indhente, da den gamle skov ville have vokset sig forholdsvis større i samme periode, hvorfor der opbygges en CO2-gæld. Jo mere materiale der tages ud af skoven, jo større bliver gælden. Selv hvis vi ser bort fra efterslæbet, så er genvæksten og dermed tilbagebetalingen af den umiddelbare gæld (uden efterslæbet) afhængig af, om skoven får lov at vokse, og dermed ikke holdes nede ved tynding, beskæring eller fjernelse af næringsstoffer.

Bæredygtig forvaltning af skoven er afgørende
Hvorvidt CO2 reelt set optages igen, afhænger derfor fuldstændig af, hvordan en skov forvaltes. Det vil sige, hvor meget biomasse der tages ud af skoven, samt hvordan balancen er mellem tilvækst og næringsstof reserven i skoven. Tager man meget biomasse ud, så fjerner man også mange af de næringsstoffer, som træerne skulle have brugt til at vokse videre på. Der kan vi lige nu se på opgørelser over både skoven i Danmark og skovene i resten af Europa, at de lige nu forvaltes så intensivt, at CO2 lageret i disse skove bliver mindre og mindre.

Den form for skovdrift, som vi lige nu lægger for dagen i Danmark og mange andre steder i Europa, er altså på ingen måde bæredygtig. Den danske model er bestemt ikke en model, vi skal forsøge at få andre lande til at kopiere. Heller ikke når det kommer til anlægningen af biomassefyrede varmeværker. Hvis hele verden anlagde biomasseværker i samme tempo som os, så ville skoven hurtigt få en ende.

Biodiversiteten er også vigtig
En sidste vigtig faktor, som lige nu også lider kraftigt under det intensive skovbrug, er biodiversiteten. Dødt ved – både trætoppe og træstammer, der ligger og rådner – er hjem for mange svampe, biller, orme og fugle, som alle spiller en vigtig rolle i skovens interne økosystem. Biodiversiteten er vigtig for balancen i skoven samt en naturlig rigdom for os mennesker.

De mange forskellige dyr og planter, der lever i skovene bliver færre og færre, da deres levesteder kompromitteres og ødelægges igen og igen. Det er et stort problem her i Danmark, at staten tager så meget biomasse ud af skoven, at der ikke længere er noget dødt ved tilbage i skoven.

Derfor er det vigtigt, at processen med at skærpe kravene til biomasse fortætter for fuld styrke. 

Forrige artikel Friluftsrådet: Gode faciliteter i naturen kommer ikke af sig selv Friluftsrådet: Gode faciliteter i naturen kommer ikke af sig selv Næste artikel V: Derfor målretter vi miljøkravene til landbruget V: Derfor målretter vi miljøkravene til landbruget