Naturfonden køber skov på Falster

OPKØB: Den Danske Naturfond har købt et skovareal på Falster. Området er vigtigt for flere fuglearter og vil efter naturgenopretning koste fonden i alt 15 millioner kroner. 

Den Danske Naturfond har købt, hvad de selv kalder et vigtigt naturareal ved Bøtø på Falster. Området er 153 hektar og er i dag primært dækket af tætvoksende gran. Men det er fondens plan, at granplantagerne skal erstattes af lysere skov med helt åbne områder. Fonden må samlet slippe 15 millioner for området inklusiv en omfattende naturgenopretning. 

Med købet håber fonden at sikre bedre vilkår for blandt andet havørnen, men også arter som den rødtoppede fuglekonge, sortstrubet bynkefugl samt en række flagermus og sommerfugle bliver tilgodeset.

”Området ved Bøtø er unikt. På grund af den sydlige placering og det tørre klima findes der her nogle arter, som ikke ses mange andre steder i Danmark. Samtidig er området en vigtig første landingsplads for mange af de fugle og andre arter, som hvert år kommer til landet enten på træk eller for at yngle,” siger formand for Den Danske Naturfond, Lauritz B. Holm-Nielsen, i en pressemeddelelse.

Login