Naturfredningsforening og Friluftsrådet: Hovedstadens natur er truet

DEBAT: Det er en reel trussel mod de grønne områder i hovedstadsområdet, at flere kommuner ønsker at udvande Fingerplanen, skriver Nina Larsen Saarnak og Anker Madsen.

Af Nina Larsen Saarnak og Anker Madsen
Hhv. leder for lokale sager, Danmarks Naturfredningsforening og chefkonsulent, Friluftsrådet

Fingerplanen for Hovedstadsregionen er kendt ud over landets grænser. Den er tilmed en del af den danske kulturkanon.

Planen fra 1946 har stort set siden sin tilblivelse været styrende for byudviklingen i København og omegn, og den er et godt eksempel på en byplan, der har sikret en relativ fornuftig afvikling af trafikken i regionen og ikke mindst sikret, at byudviklingen i fingrene er blevet fulgt af tilsvarende udvikling af de grønne kiler mellem fingrene.

Men Fingerplanen er måske ikke, hvad den har været. De grønne kiler er under pres, og planen risikerer at blive udvandet som det styringsinstrument, der sikrer en overordnet byplanlægning i hovedstadsområdet.

Derfor er der grund til at huske hinanden på, at vi kun har de rekreative områder, det friluftsliv og den natur, som vi i fællesskab bakker op omkring.

Planer bliver kun til virkelighed og holder i længden, hvis dem, der administrerer dem, fastholder principperne og forvalter udviklingen herefter.

Flere kommuner vil lempe beskyttelsen
Regionen udvikler sig hele tiden, og befolkningen øges. Derfor kan det være fornuftigt nok at genbesøge planprincipperne og justere hist og her.

Men det er bekymrende, at flere kommuner har stillet forslag til Erhvervsstyrelsen om ændring i udpegning eller anvendelse af de grønne kiler i forbindelse med endnu en kommende revision af Fingerplanen i 2018.

Det er store og små forslag mellem hinanden. Solrød Kommune ønsker for eksempel ikke at fortsætte med udpegning af ny grøn kile langs Køge Bugt Fingeren.

Høje-Taastrup Kommune ønsker at placere større solenergianlæg i deres grønne kile, og Københavns Kommune ønsker, at bykilerne helt udgår som en del af bestemmelserne for de grønne kiler.

Andre kommuner ønsker bedre rammer for byudvikling i kilerne.

I forvejen gælder de nye lempelser af landzoneregler også i kilerne, og gør det allerede muligt at bygge mere end tidligere uden landzonetilladelse. Så presset på de grønne kiler er voldsomt og ikke til at overse.

Positiv melding fra Erhvervsministeren
På en konference 30. oktober 2017 i Helsingør om "Hovedstaden 2030 – Fremtidens udfordringer for planlægning i hovedstadsområde" talte erhvervsminister Brian Mikkelsen (K) varmt for at fastholde de grønne kiler.

Han fremhævede vigtigheden af nærhed til rekreative områder for det gode liv i regionen. Han talte om livability som et konkurrenceparameter for bosætning og erhverv i fremtidens Hovedstad. 

Og ministeren har ret. Stress og problemer med mental sundhed forventes at blive det næste årtis store folkesygdom.

Det er sygdomme, vi nok kommer til at bruge enorme summer på at behandle. I den sammenhæng spiller adgangen til natur og friluftsliv både en forebyggende og behandlende rolle.

De grønne kiler har desuden potentiale til at bidrage meget mere til at forbedre biodiversiteten i en tid, hvor tabet af biodiversitet ifølge forskerne når et historisk lavpunkt.

Bebyggede områder bliver ikke til natur
Det er vigtigt, at folk, der vælger at bosætte sig i hovedstadsområdet, også i fremtiden får adgang til natur. Men det er langtfra en selvfølgelighed, hvis ikke vi prioriterer de grønne områder højt.

Erfaringen viser, at natur- og rekreative områder, der inddrages til bebyggelse, ikke senere tilbageføres til natur.

Sikring og udvikling af de grønne kiler er derfor en særdeles vigtig opgave for kommunerne og ikke mindst for erhvervsminister Brian Mikkelsen.

Han har det overordnede ansvar og forhåbentlig også styrken til sikre og udvikle fremtidens grønne kiler.

Derfor har vi også fra Danmarks Naturfredningsforening og Friluftsrådet skrevet til ministeren og takket for de klare udmeldinger på konferencen i Helsingør.

Fingerplanen har brug for en stærk minister, der kan styre Hovedstadens udvikling fremadrettet uden at gå på kompromis med enkelte kommunale ønsker om at reducere i kilernes udbredelse eller bruge kilerne til andre formål.

Vi skal fastholde og udvikle Fingerplanens stærke principper, herunder de grønne kiler, og sikre en kvalitet, som gør, at planen kan bruges som forvaltningsredskab – også i fremtidens Hovedstadsregion.

Forrige artikel Danske Vandløb: Pres på vandløb kræver nye løsninger Danske Vandløb: Pres på vandløb kræver nye løsninger Næste artikel Plastindustrien: Danmark skal indfri EU’s ambitiøse plastambitioner Plastindustrien: Danmark skal indfri EU’s ambitiøse plastambitioner