Naturpakke: Her er aktørernes drømme og værste mareridt

NATUR: Indholdet af miljøministerens kommende naturpakke er endnu ikke fremlagt, men ønskelisten fra de danske organisationer er lang. Alt afhængig af hvilken organisation du spørger, strider ønskerne i vidt forskellige retninger – det samme gør skrækscenarierne.

Stisystemer, urørt skov og kompensation til landbruget.

Ønskerne til miljøminister Eva Kjer Hansens (V) kommende naturpakke er mange, men der er endnu lille viden om, hvad pakken konkret kommer til at indeholde.

Miljøministeren har dog gentagende gange nævnt, at der vil være fokus på urørt skov. Statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) nævnte desuden under valgkampen, at det er Venstres politik at udlægge 25.000 hektar urørt statsskov. Eva Kjer Hansen holder dog stadig kortene tæt til kroppen, men har lovet, at pakken bliver præsenteret til foråret.

Nu står foråret for døren, og derfor har Altinget spurgt en række danske organisationer, der til dagligt beskæftiger sig med natur, hvad deres største ønsker til den nye naturpakke er. Og hvad der er deres værste mareridt:

DOF – Formand, Egon Østergaard
Drømme: Vi håber, at Eva Kjer Hansen vil gøre ligeså meget for naturen, som hun har gjort for landbruget. Vi har allerede sendt tyve forslag til ministeren, hvori vi har mange forskellige ønsker. Vi håber, at der også kommer til at være initiativer uden for skovarealerne som for eksempel ved ådale og moser. Desuden ønsker vi en overordnet planlægning for, hvad der skal ske med de danske lavbundsarealer.

Mareridt: Skrækscenariet vil være, hvis indholdet af naturpakken kun kommer til at blive nogle løse tanker om fremtiden for de danske skove de næste 15 til 20 år. Vi har i den nye naturpakke brug for nogle helt konkrete initiativer.

DN – Michael Leth Jess, Direktør for natur og plan
Drømme: Vores største forhåbning var, at man brugte de analyser, der lå til grund for Naturplan Danmark til udarbejdelsen af den nye naturpakke. Vi håber dog, at den nye naturpakke bliver vedtaget med et bredt forlig bag sig. Naturen kan ikke holde til at være kastebold mellem skiftende regeringer.

Mareridt: At det bliver en pakke, der reelt ruller den danske naturregulering tilbage. At de tiltag, pakken kommer til at indeholde, kun kommer til at blive implementeret, hvor det ikke generer landbruget. Vi frygter, at de eneste indsatsområder i naturpakken bliver statsskove langt væk fra landbruget.

Friluftsrådet – Formand, Lars Mortensen
Drømme: At vi får mere og bedre natur, som vi kan færdes i og komme ud i. Naturen er ikke et mål i sig selv – det er er muligheden for, at mennesker kan opleve den. Vi drømmer om, at pakken vil gøre noget for at åbne naturen op. Helt specifikt kunne det være at lave flere indfaldsveje og stiforløb til naturen, som ellers er blevet mere isoleret og sværere at færdes i.

Mareridt: Vi frygter, at naturpakken reelt bliver en landbrugspakke nummer to. At det bliver en pakke, hvor fokus kommer til at ligge på, hvordan produktionen kan gøres nemmere og mindre reguleret, i stedet for hvordan naturen og naturoplevelserne kan blive bedre.

Danmarks Sportsfisker Forbund – Formand, Verner W. Hansen
Drømme: Vi ønsker, at vandløbene i Danmark skal komme tilbage til deres naturlige tilstand. Vandløbene har stor betydning for biodiversiteten og kan på sigt løse en del af de udfordringer, vi har med klimaforandringer. Det ligger nok ikke i kortene, når man ser, hvad ministeren allerede har sat gang i af forringelser. Men vi håber, at man med naturpakken kan få skabt en meget større sammenhæng i den danske natur.

Mareridt: Jeg er bange for, at man i naturpakken vil fokusere så meget på de danske skove, at man kan gøre, hvad man vil med den vandnære natur. At man laver en byttehandel, hvor man kompenserer det ene sted, for at forsømme det andet. Den politik, ministeren har ført indtil nu, har kun forringet forholdene for den vandnære natur i Danmark.

Danmarks Jægerforbund – Formand, Claus Lind Christensen
Drømme:Vores hovedfokus er at få skabt en naturpakke, hvor fokus er på det åbne land – herunder også opdyrket landbrugsjord. Vi ønsker at sikre, at rammevilkårene er til stede, så lodsejerne bliver motiveret til at skabe natur. Vi skal have lavet en national, langsigtet strategi for naturen i stedet for at tænke i korte planer. Ønsketænkning er et bredt forlig, der de næste 40 til 50 år vil kunne overleve adskillige regeringer.

Mareridt: Frygten er, at man ikke kan finde pengene til, hvad der skal gøres for den danske natur. Vi frygter, at man kun vil fokusere på urørt skov på små statsejede områder. Det er ikke fordi, vi har noget imod urørt skov, men hele naturen skal tænkes ind. Naturpakken bliver nødt til at se naturbeskyttelsen i et nationalt perspektiv. Derfor må § 3 naturtyper heller ikke blive forringet.

Landbrug & Fødevarer – Viceformand, Lone Andersen
Drømme: At man gør op med alle de regler og restriktioner, der allerede eksisterer. Det skal være lettere at have natur på sin ejendom, for lige nu bliver du straffet for at have det. Vi ønsker, at man får gjort det muligt at have og genetablere natur uden, at det giver restriktioner på produktionen, og at lovgivningen tilpasses. Der skal være en gulerod, for landmænd er jo naturmennesker, der elsker naturen. Drømmetænkningen er, at landbrugsproduktion og værdifuld natur kan gå hånd i hånd.

Mareridt: Det ville være utroligt ærgerligt, hvis naturpakken lægger store mængder landbrugsjord ud til natur. Hvis myndigheder griber ind uden kompensation. At naturlovgivningen får større indflydelse på landmændenes hverdag, end den gør i forvejen. Et andet mareridt vil være, hvis der kom endnu flere regler på området, der ikke er til at forstå.

KL – Jørn Pedersen (V), Formand for KL's Teknik- og Miljøudvalg og borgmester i Kolding Kommune:
Drømme: At man i naturpakken ikke kun tænker på én slags natur, men at man får tænkt en masse forskellig natur sammen i en større sammenhæng. Vi skal for eksempel til at tænke klimatilpasninger ind i forhold til vores naturprojekter. Vandet og grundvandet stiger, så hvordan får vi tænkt det ind. Vi skal benytte denne lejlighed til at skabe en større sammenhæng i den danske natur.

Login