Ny debat: Hvad skal der ske med havstrategien?

DEBAT: I en ny temadebat sætter Altinget: miljø fokus på den nye havstrategi, der har til formål at sikre god miljøtilstand i de danske farvande. 

Der arbejdes for tiden på første del af en ny havstrategi, som skal gælde for perioden 2020-2026. 

Regeringen går efter en minimumsimplementering med henvisning til byrdestoppet. Det betyder i al sin enkelthed, at man ikke vil pålægge erhvervslivet økonomiske byrder, medmindre tvingende grunde taler for det. 

"Hovedrystende uansvarlig"
Miljø- og Fødevareministeriet vurderer blandt andet, at tilstanden for erhvervsmæssigt udnyttede fiskebestande ikke er god (det gælder for 8 af 22 bestande i Nordsøen og 3 af 6 bestande i Østersøen), og at der ikke er god tilstand for dioxiner og PCB i fisk og skaldyr til konsum, særligt i Østersøen. 

I et høringssvar fra WWF Verdensnaturfonden, Øresundsakvariet, Danmarks Naturfredningsforening, Greenpeace, Danmarks Sportsfiskerforbund og Oceana udtaler de seks grønne organisationer kritik af regeringens udkast til første del af Danmarks Havstrategi II, som de kalder "hovedrystende uansvarlig".  

I en kommende debat sætter Altinget: miljø fokus på havmiljøets tilstand og fremtid, når vi spørger: Hvordan opnår vi god miljøtilstand i det danske havmiljø? Hvilke mål bør strategien sætte? Og bør vi afvente internationale målsætninger?  

Mød panelet her: 

Maria Reumert GjerdingMaria R. Gjerding
Præsident i Danmarks Naturfredningsforening.

 

 

Svend-Erik AndersenSvend-Erik Andersen
Bestyrelsesformand i Danmarks Fiskeriforening. 

 

 

Søren JacobsenSøren Jacobsen
Formand for Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri.

 

 

Trine TorpTrine Torp (SF)
Miljøordfører.

 

 

Lars Vestergaard (DF)
Folketingskandidat. 

Tema: Havstrategi 2020-2026

Forrige artikel Ellemann: Her er de tidligere erfaringer med kollektive virkemidler Ellemann: Her er de tidligere erfaringer med kollektive virkemidler Næste artikel Ellemanns tjek af Naturstyrelsen får ros: Et skridt nærmere paradigmeskiftet Ellemanns tjek af Naturstyrelsen får ros: Et skridt nærmere paradigmeskiftet