Ny fejl i beregninger: Landbrugets klimabelastning opjusteres med 293.000 ton CO2

FEJL: De nationale emissionsopgørelser har undervurderet metangasserne fra kvæggylle med 16 procent. Det får landbrugets klimabelastning til at stige med 2,7 procent. Fødevareministeren er glad for, at fejlen blev opdaget.

Klimabelastningen fra landbrugets kvæggylle er 16 procent større end hidtil antaget.

Det fremgår af en ny redegørelse fra Aarhus Universitet til Miljø- og Fødevareministeriet, der er bestilt, efter at forskere fra universitetet på et møde med embedsmænd 6. marts havde givet udtryk for, at beregningerne ville blive justeret.

Justeringen sker, fordi forskerne har opdaget fejl i de hidtidige beregninger.

De nye beregninger tages nu i brug af Aarhus Universitet, der står for de nationale emissionsopgørelser.

Med de nye beregninger opjusteres metangasserne fra gylleudledningen med, hvad der svarer til 293.000 ton CO2.

Det svarer til en stigning på 16 procent højere metanudledning fra husdyrgødning, og at landbrugets samlede udledninger i 2017 stiger med 2,7 procent.

Den forkerte værdi – der skulle fastsætte, hvor stor en andel af det organiske materiale i gødningen, der omsættes til metan – i de gamle beregninger er anvendt, fordi man for kvæggylle og afgasset gylle havde sammenblandet to værdier og overset en intern anbefaling tilbage fra 2015 om at få dem udskiftet, skriver Miljø- og Fødevareministeriet i et resumé af sagen, der er sendt til ordførerne.

”Beregningsmodellen opdateres derfor nu med den rette værdi. Det er justeringen af denne værdi, der nu fører til en stor stigning i udledningerne for kvæggyllen,” hedder det i resuméet.

Række justeringer af klimaberegninger
Det er ikke lang tid siden, at der sidst var problemer med beregningerne af landbrugets klimabelastning fra Aarhus Universitet.

Sidste år betød en fejlberegning, at de klimabelastende lavbundsjorde i landbruget udgjorde 170.000 hektar og ikke de 108.000 hektar, som man tidligere havde troet.

Fejlen blev offentligt kendt i november 2019, da Radikales miljøordfører, Zenia Stampe, skrev det på Facebook, men Altinget kunne i december afsløre, at fødevareminister Mogens Jensen (S) havde kendt til fejlen siden 1. september.

Også i december bragte Altinget en artikel om, at der ikke bare er usikkerhed om arealets omfang, men også om, hvor klimabelastende lavbundsjordene overhovedet er.

Det skyldes, at Danmark har brugt en forkert emissionsfaktor, der er udtryk for forventningerne til udledninger af klimabelastende lavbundsjord.

Fortsat usikkerhed
At der fortsat er usikkerhed om landbrugets klimabelastning selv med de nye opdaterede regnemodeller for kvæggylle, lægger institutleder og professor ved Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet, Jørgen E. Olesen, ikke skjul på.

”Vores lokale estimater giver trods fortsatte betydelige usikkerheder et mere retvisende billede af metanudledningen, herunder effekten af håndtering og behandlingsteknologier,” siger Jørgen E. Olesen i en pressemeddelelse.

Forskere fra Aarhus Universitet vil nu revidere beregningerne af forskellige klimatiltag i landbruget, og især anvendelsen af biogas har de nu en forventning om kan vise sig at være en endnu bedre metode til at reducere landbrugets metanudledninger.

Minister: Vigtigt med rette grundlag
Fødevareminister Mogens Jensen (S) er tilfreds med, at der nu bliver rettet op på fejlen i klimaregnskabet for landbruget.

”Jeg er glad for, at vi hurtigt har fået kastet lys over denne sag. Det er vigtigt, at vi som politikere har det rette grundlag at træffe beslutninger ud fra, og jeg har orienteret Folketingets partier, så alle er klar over justeringen, inden der skal forhandles om en ny klimahandlingsplan,” siger Mogens Jensen i en skriftlig kommentar til Altinget.

Selvom landbrugets større klimabelastning får betydning for Danmarks mål om at være klimaneutral i 2050, så fremhæver ministeren, at det ikke behøver at få en stor betydning for regeringens målsætninger på kortere sigt.

”Aarhus Universitet har fået rettet en fejl, der medfører en stigning i udledninger af metan fra kvæggylle. Merudledningen svarer til godt 0,6 procent af Danmarks samlede udledninger, men da det både betyder en stigning i udgangsåret 1990 og i opgørelsen af mankoen for 2030, får det ikke nogen væsentlig betydning for arbejdet med at indfri regeringens klimamålsætninger,” skriver Mogens Jensen.

Forrige artikel Flertal lander aftale om grøn transport: Flere elbusser på vej til øerne Flertal lander aftale om grøn transport: Flere elbusser på vej til øerne Næste artikel Landbruget kritiserer sprøjteforbud: Det er dyrt og er ikke målrettet god natur Landbruget kritiserer sprøjteforbud: Det er dyrt og er ikke målrettet god natur