Naturfonden vil gøre Mandø til naturperle

NATUR: Vadehavsøen har en unik betydning for ynglende fugle og trækfugle. 25 millioner kroner til et nyt naturprojekt skal gøre Mandø endnu mere attraktiv for dyrene.

Hvert år besøger flere millioner trækfugle Mandø på deres rejse mellem Arktis og Afrika. Samtidig har vadehavsøen en af landets største koncentrationer af ynglende eng- og vandfugle, der er i tilbagegang på øen såvel som i resten af verden.

Det skal et nyt projekt rette op på ved at gøre øen til et større fugleparadis end i dag.

Projektet skal forbedre forholdene for de trækkende og ynglende fugle. Det skal ske gennem naturgenopretning og naturforbedringer på 520 ud af øens 800 hektar. Her vil man lægge dele af det traditionelle landbrug på øen om, så der kommer mindre intensiv drift til fordel for mere natur.

Login