Peder Størup: Seks forslag til en ny naturdagsorden

DEBAT: Naturen må ikke blive glemt i forhandlingerne om magt og indflydelse, skriver Peder Størup. Netop den fælles natur burde kunne samle selv splittede partier.

Af Peder Størup
Naturbeskyttelse.dk

Valget er ovre, men ikke for naturen. Tiden er kommet til, at partierne skal træffe et for naturen afgørende valg: Vil de sætte handling bag ordene i valgkampen om, at naturen skal beskyttes, og artstabet stoppes? 

Der er meget, som kan splitte partierne i de kommende forhandlinger, men er der et område, der burde kunne samle på tværs af partifarve, så må det være beskyttelse af vores fælles natur.

Et første skridt kunne være at samles om disse seks forslag som starten på en ny naturdagsorden:

1. Oprettelse af et biodiversitetsråd

2. Afsættelse af en årlig naturmilliard af ekstra midler målrettet privat natur. Ekstra midler vil være afgørende for, om det vil lykkes at stoppe artstabet, da hovedparten af vores vilde arter lever på privatejede arealer. Bind naturmilliarden op på det internationale 2020-mål om at stoppe tabet af biodiversitet, og sæt årlige delmål for indsats og effekt frem til, at tabet er stoppet.

3. Fjernelse af jordskatter fra naturarealer. Det vil stimulere lysten til at have natur og lette den økonomiske byrde for landmænd og lodsejere med meget natur.

4. Lade naturen blive en del af DR’s public service-kontrakt. Her er to forslag:

- DR skal stimulere danskernes interesse for Danmarks natur og arterne i den.

- DR skal styrke danskernes viden om naturens udvikling og formidle videnskabelig dokumentation om naturens tilstand.

5. Revidere landbrugsstøtten og andre regler, der skader og modarbejder natur, og udnyt muligheden for, at en væsentlig større andel af midlerne fra EU bruges på at beskytte naturen og stoppe artstabet.

6. Stoppe kommerciel skovhugst og landbrugsdrift på alle offentligt ejede arealer inden for en kort årrække, og lad herefter natur og naturbeskyttelse være deres primære formål. 

For mange af vores mest truede arter vil indsatsen i den kommende regeringsperiode blive afgørende for deres overlevelse på kort og lang sigt.

Så kære partier og forhandlere, glem nu ikke naturen i forhandlingerne om magt og indflydelse – det er nu, I kan række hånden ud og give naturen jeres stemme, og det er nu, I kan sætte reel handling bag de grønne løfter fra valgkampen. 

Og husk, at der er forskel på klimatiltag og naturbeskyttelse – naturbeskyttelse gavner altid klimaet, men klimatiltag gavner langtfra altid naturen.

Forrige artikel Danva: Lad politisk lemfældighed med drikkevandet få en ende Danva: Lad politisk lemfældighed med drikkevandet få en ende Næste artikel L&F til jægerne: 100.000 hektar natur koster milliarder af kroner L&F til jægerne: 100.000 hektar natur koster milliarder af kroner
Forskere klar med anbefalinger: Sådan kan politikerne afværge naturkrisen

Forskere klar med anbefalinger: Sådan kan politikerne afværge naturkrisen

ANBEFALINGER: Få måneder før regeringen skal forhandle en stort anlagt naturpakke, kommer en række af landets førende forskere med anbefalinger til, hvordan naturkrisen i Danmark bliver stoppet. ”Der er brug for en særlig indsats i Danmark,” lyder det fra forsker bag rapporten.