Christian Poll klar til kamp for planloven

NYVALGT: Alternativets nye miljøordfører, Christian Poll (ALT), har arbejdet med miljø i næsten hele sin karriere og er nu klar til at fortsætte sit arbejde for miljø og natur. Første slagsmål bliver med regeringens varslede ændringer af planloven. 

Folketingsvalget ændrede markant på sammensætningen af Christiansborgs miljøordførere. Hele syv nye er kommet til. Den ene af dem er 50-årige Christian Poll, der inden valget til Folketinget har arbejdet i en lang årrække for Danmarks Naturfredningsforening (DN).

Så selvom Christian Poll er helt grøn på tinge, er han bestemt ikke grøn i miljøsammenhænge. Som Alternativets miljøordfører vil han stadig kæmpe for miljø og natur, nu bare med Alternativets politik i ryggen. Og første opgave bliver at kæmpe imod den lempelse af planloven, som regeringen har lagt op til for at skabe vækst i yderområderne.

”Jeg tror, det vil fungere stik modsat, fordi vores kyster er noget unikt. Det er arvesølv, ” siger Christian Poll.

Login