Rådet for Grøn Omstilling: Regulering af brændeovne er håbløst bagud

REPLIK: Vores fokus på brændeovne fjerner ikke opmærksomhed fra bilers forurening. Men hvor udledningen fra biler er reduceret markant, står partikeludledningen fra brændeovne stille, skriver Kåre Press-Kristensen fra Rådet for Grøn Omstilling.

Af Kåre Press-Kristensen
Seniorrådgiver, Rådet for Grøn Omstilling

Keld Lützhøft Jensen, oldermand i Skorstensfejerlauget, udtrykker i Altinget frygt for, at fokus på at nedbringe luftforureningen fra brændeovne vil tage fokus væk fra forureningen fra bilerne.

Vi kan berolige Keld Lützhøft Jensen, at der ikke er nogen risiko for dette.

Som det ofte fremgår af dagspressen, så har både vi og politikerne stort fokus på at nedbringe forureningen fra vejtrafikken. Det samme har EU, der via euronormerne har nedbragt forureningen med gasser og partikler fra biler med over 90 procent, siden normerne blev indført.

Takket være EU’s euronormer har alle nye biler effektive katalysatorer og partikelfiltre, hvorimod ingen brændeovne har filtre eller katalysatorer.

Faldende forurening fra vejtrafik
Reguleringen af brændeovne er urimelig lempelig og håbløst bagud i forhold til vejtrafikken.

Derfor er luftforureningen fra vejtrafikken i Danmark reduceret markant de sidste 30 år trods stærkt stigende antal biler. Hvorimod partikeludledningen fra brændefyring ifølge Miljøstyrelsen ikke er faldet de sidste 30 år.

I dag udleder landets brændeovne seks til syv gange flere partikler end al vejtrafikken tilsammen.

Kravene i vores miljøzoner strammes endda yderligere i år, så gamle lastbiler og busser (euro IV) uden filtre forbydes.

Til sammenligning forurener en ny miljømærket brændeovn under optimal drift 20-25 gange mere per energienhed med partikler end de gamle lastbiler og busser, der nu forbydes.

Alternativet til en miljømærket brændeovn er dog ikke en gammel diesellastbil, men derimod bedre isolering kombineret med fjernvarme eller varmepumper, der ikke forurener i vores boligområder.

Der er derfor akut behov for skrappe krav til brændefyring svarende til reguleringen af vejtransporten, hvor der både er høje afgifter, effektiv rensning og miljøzoner.

Røgfri boligområder
Brændeovne skal have effektiv røggasrensning, og kommuner skal kunne forbyde brændefyring i tætte boligområder med kollektiv varmeforsyning. Røgen skal ud af boligområderne, ligesom den er ude af fly og tog.

Samtidig er der bred politisk enighed om at udfase biler med forbrændingsmotor, hvilket vi støtter.

Fortsat flere partier taler også om at udfase brændefyring grundet røgens uforholdsmæssigt store helbredsskader og bidrag til global opvarmning.

Sodpartiklerne fra brændefyring bidrager nemlig ifølge Aarhus Universitet så meget til global opvarmning, at brændeovne klimamæssigt giver godt samme bidrag til global opvarmning som oliefyr set over 100 år og væsentlig større opvarmning end oliefyr set over 20 år.

På borgermøder om brænderøg er stemningen også vendt, så vi nu ser massivt flertal for at få røgen ud af boligområderne. Man skal kunne stille barnevognen i haven uden frygt for naboens røg.

Hyggelig helbredsskade
Biler er imidlertid nødvendige for mange familier, hvorimod næsten alle familier i Danmark uden problemer kunne klare sig fint uden deres brændeovn.

Brændeovne er ligesom rygning hyggelige for brugeren, men helbredsskaderne for både brugeren og omgivelserne hører ikke hjemme i et moderne samfund. Hvis cigaretter og brændeovne blev opfundet i dag, så var de aldrig blevet tilladt.

Fremtidens grønne samfund er røgfrit – det gælder både inden for boligopvarmning, transport og andre områder, der skal elektrificeres både af hensyn til klimaet og folkesundheden.

Dødelig luftforurening
Keld Lützhøft Jensen mener, at der er iværksat en ”hetz” imod brændeovne af folk i København, hvor der erfaringsmæssigt fyres relativt lidt med brænde.

Keld Lützhøft Jensen har ret i, at der kun fyres lidt i København. Byens kun 17.000 brændeovne dækker sølle 0,4 procent af byens energiforbrug.

Men de 17.000 brændeovne udleder på bare en fyringssæson mange flere skadelige partikler, end al vejtrafikken udleder på et helt år.

En gennemsnitlig brændeovn i København koster derfor ifølge de seneste opgørelser fra Aarhus Universitet samfundet 15.500 kroner om året i helbredsskader.

I byer med færre lejligheder som Roskilde og Aarhus forurener brændeovnen tre til fem gange mere med skadelige partikler end byernes vejtrafik.

Da luftforurening er en af de tre største årsager til dødelighed i Danmark er der god grund til at få røgen erstattet med miljørigtige varmekilder i vores tætte boligområder.

Men alt ovenstående sagt, så skal bilproducenterne og politikerne selvfølgelig fortsat sætte fokus på at reducere forureningen fra vejtrafik, for trafikken udleder trods alt stadig skadelig forurening. Men der mangler akut fokus på at få gjort noget ved forureningen fra brændefyring.

Det ville klæde både brændeovnsproducenter og skorstensfejere at arbejde målrettet for effektiv røggasrensning til brændeovne, så helbredsskaderne fra brænderøg reduceres, i stedet for at kritisere overborgmester Frans Jensen (S), der forsøger at beskytte borgerne imod skadelig brænderøg.

Forrige artikel Lidegaard, Messerschmidt og Abild­gaard: Læg Ring 5-udvidelser i graven Lidegaard, Messerschmidt og Abild­gaard: Læg Ring 5-udvidelser i graven Næste artikel DI: Virksomhederne er med til at fremme natur og biodiversitet DI: Virksomhederne er med til at fremme natur og biodiversitet