Debat

Rådgivende Ingeniører: Baser landbrugsstøtten på grønne incitamenter

Vi skal sikre, at landbrugssektoren kommer på forkant med den stigende efterspørgsel på bæredygtighed. Fastsæt landbrugsstøtten ud fra positive og negative effekter, som aktiviteter har på mennesker og klima, skriver Foreningen af Rådgivende Ingeniører.

Fremtidens vindere i landbrugssektoren satser på bæredygtighed, skriver Tom Heron og Mads Jensen Møller.
Fremtidens vindere i landbrugssektoren satser på bæredygtighed, skriver Tom Heron og Mads Jensen Møller. Foto: /ritzau/Linda Kastrup
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Regeringen har forlænget dialogfasen med landbrugssektorens aktører frem mod det lovede udspil til fremtidig regulering af erhvervet. Det er en god ting, for der er mange emner inden for området, der fortjener at blive tænkt grundigt igennem. 

Den ekstra tid er derfor en oplagt mulighed for at sikre, at den kommende regulering sætter rammen for en fremtidssikring af dansk landbrug, herunder styrkelse af indtjening og omdømme. 

Ikke mindst i lyset af, at landbruget er markeret som et stort indsatsområde i Klimarådets nye statusrapport om indsatsen i forhold til de nationale klimamål.

Paris-aftalen og 70 procents-målsætningen stiller i sig selv skrappe krav til fremtidens fødevare- og energiproduktion – og så indikerer klimaloven som bekendt, at Danmark skal være foregangsland.

Fremtidens efterspørgsel er grøn
Verdens befolkning kommer fortsat til at vokse markant frem mod 2100, og vi har nu en globalt forankret erkendelse af nødvendigheden af at producere og forbruge bæredygtigt. Derfor ser vi tilsvarende en markant stigende lokal og global efterspørgsel på bæredygtigt produceret energi og fødevarer.

Klima, biodiversitet, dyrevelfærd, miljø, natur og sundhed vil være afgørende fokuspunkter for forbrugerne og dermed for landbrugssektorens vindere fremover.

Med en sådan model vil vi bevæge os bort fra det nuværende paradigme, hvor vi belønnes for at dyrke arealer uanset driftsmæssig hensigtsmæssighed samt effekter på klima og miljø

Tom Heron og Mads Jensen Møller, bestyrelsesmedlem og formand for arbejdsgruppen for bæredygtighed, Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Efterspørgslen vil simpelthen ændre sig markant, og vi bør med reguleringen sikre, at landbrugssektoren kommer på forkant af denne bevægelse.

Med den kommende regulering har regeringen således en enestående mulighed for at understøtte landbruget i at møde denne efterspørgsel. 

Der er flere veje at gå, men det grundlæggende, centrale punkt er, at alle aktiviteter – herunder landbrugsproduktionen – skal rammesættes omkostningsægte ud fra de reelle positive og negative effekter, som produktionen har for mennesker, klima, miljø, biodiversitet med videre.

Landbrugsstøtte bygget på grønne incitamenter
I forhold til klimapåvirkninger kan CO2-afgifter og certifikater være en mulighed, mens omlægning af incitamenterne i EU's landbrugsstøtte er et andet oplagt redskab.

Økologisk Landsforening har foreslået en model, hvor det samlede beløb for EU's landbrugsstøtte fastholdes, men hvor incitamenterne drejes i retning af klimavenlig landbrugsdrift, og hvor driftsformer som styrker naturindhold og biodiversitet desuden belønnes. 

Med en sådan model vil vi bevæge os bort fra det nuværende paradigme, hvor vi belønnes for at dyrke arealer uanset driftsmæssig hensigtsmæssighed samt effekter på klima og miljø.

Modellen vil i stedet introducere incitamenter til klima- og miljø-/naturvenlig drift af lavtliggende, våde arealer og optimeret anvendelse og dyrkningsformer på øvrige arealer.

Det vil give en klar sammenhæng mellem de grønne politiske målsætninger og de konkrete økonomiske incitamenter i landbruget. Og som en bonus vil udviklingen af bæredygtige driftsformer og teknologi blive styrket med klare eksportpotentialer til følge.

Sidst, men ikke mindst, sikrer modellen, at de positive klimaeffekter tilskrives landbrugssektoren i de enkelte lande. Dette betyder, at virksomheder i ét land ikke kan "løbe med" de lavest hængende CO2-gevinster i et andet land og hermed vanskeliggøre arbejdet med at opnå CO2-neutralitet i disse lande.

Læs også

EU's senest vedtagne rammer for landbrugsstøtteordninger rummer allerede i dag mulighed for en sådan omlægning af incitamenterne i de nationale tilgange, og det eksisterende administrative system kan benyttes til formålet.

Foreningen af Rådgivende Ingeniører opfordrer derfor til, at der arbejdes frem imod en incitamentsbaseret regulering af landbruget på nationalt og på EU-niveau. Og tiden til at gøre det er nu.

Vi er bagud; tilbagegangen i biodiversitet skal stoppes, og klimaet venter ikke.

E-mail Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion

Omtalte personer

Mads Jensen Møller

Administrerende direktør, Nordiq Group, formand for arbejdsgruppen for bæredygtighed, Foreningen af Rådgivende Ingeniører

Tom Heron

Direktør, Miljø, Energi og Vand, NIRAS, fhv. teknisk direktør, Horsens Kommune
cand.scient. i geologi