Regioner: Gør biodiversitet til et krav i planlægning af alle lokalområder

DEBAT: Mange tror, at biodiversitet kun handler om landområder i Danmark, men det er bestemt ikke tilfældet. Målet om bedre biodiversitet skal derfor indtænkes som krav til planlægningen af ethvert lokalområde – uanset om der er tale om land, by eller storby, skriver Heino Knudsen (S).

Af Heino Knudsen (S)
Formand, Udvalget for Miljø og Ressourcer, Danske Regioner

Biodiversitet er på dagsordenen, og det skal den forblive, indtil naturen får den politiske håndsrækning, som den har akut brug for. 

Eksperter har råbt vagt i gevær: Biodiversiteten i Danmark er i tilbagegang, og vi er ikke i nærheden af EU-målet om at vende udviklingen senest i 2020.  Biodiversitet er vigtig for, at både mennesker og natur kan trives. Derfor er vi i regionerne opsatte på, at ambitionerne forbliver høje, og at vi nu fokuserer på at skabe reelle og holdbare forbedringer.

I indsatsen over for tilbagegangen af biodiversitet er råstofgrave et oplagt sted at sætte ind. 

Råstofgrave på land rummer et stort potentiale for at skabe en mere varieret natur og biodiversitet end den, der allerede findes i Danmark. Årsagen er, at de tømte råstofgrave er renset for den næringsholdige muldjord og derfor fremstår som næringsfattige miljøer. Noget, der er en sjældenhed i et landskab præget af intensiv landbrugsaktivitet over en lang årrække.

Opfordring til flere samarbejdsprojekter
Tidligere reetablerede man ofte råstofgravene til landbrugsareal, men både lodsejere, råstofindvindere og kommuner er blevet opmærksomme på muligheden for at efterbehandle til natur frem for til landbrug.

Jeg vil derfor gerne opfordre til flere samarbejdsprojekter mellem regioner, kommuner og staten om at løfte naturkvaliteten i råstofgravene.

I dag er det desværre sådan, at naturen og biodiversiteten kan stå som "taberne" ved en beslutning om lokal byudvikling i en kommune. Det er uholdbart. Byudvikling skal ske med et hensyn til natur og biodiversitet.

I regionerne laver vi regionale udviklingsstrategier til gavn for borgerne i hver af de fem regioner. Heri indgår også regionale indsatser for naturen og rekreative formål. For eksempel i Region Nordjylland, hvor det er besluttet at plante flere træer og blomsterenge på de regionale arealer for at bidrage til øget biodiversitet og reducere CO2 i atmosfæren.

Mange tror, at biodiversitet kun handler om landområder i Danmark. Men det er bestemt ikke tilfældet. Målet om bedre biodiversitet skal indtænkes som krav til planlægningen af ethvert lokalområde – uanset om der er tale om land, by eller storby. I storbyerne kan biodiversiteten, for eksempel ved parker og søområder, være høj, hvis designet er rigtigt.

Byggeprojekter med ambitioner om biodiversitet
Vi bor i et land, der er udnyttet og planlagt ned til mindste hjørne. Derfor er det vigtigt, at vi prioriterer at skabe arealer, både små åndehuller og større sammenhængende områder, med fokus på høj biodiversitet.

Vi er i regionerne enige i OECD’s anbefaling til Danmark om, at vi i højere grad skal se på tværs i det åbne land og indtænke biodiversitet, når vi laver løsninger om overfladevand, natur og planlægning.

Det er positivt, at både regeringen, erhvervsorganisationer og andre aktører nu melder sig på banen med ønsker om at styrke indsatsen. Og det er positivt at se biodiversitet i toppen af regeringens politiske forståelsespapir. For vi skal derhen, hvor ethvert byggeprojekt også indeholder ambitioner for biodiversitet.

I regionerne indgår vi gerne i et samarbejde med kommunerne og staten om en model, så beslutninger bedre kan koordineres til naturens bedste. Er skoven først fældet eller engen blevet til boligbyggeri, er skaden sket, og det vil tage mange år at genskabe samme variation i flora og fauna.

Forrige artikel Forfattere: Rune Engelbreth tillægger os synspunkter, vi ikke har Forfattere: Rune Engelbreth tillægger os synspunkter, vi ikke har Næste artikel Concito: Lav en biodiversitetslov på linje med klimaloven Concito: Lav en biodiversitetslov på linje med klimaloven