Replik til Dansk Erhverv: Biomaterialer kan forbruges med god samvittighed

DEBAT: Bør biomaterialer anerkendes som knappe ressourcer, som Dansk Erhverv foreslår? Nej, lyder det fra Hans M. Hedegaard fra Dansk Skovforening, for bioressourcer er en af de eneste råstoffer, som vi kan producere i takt med vores forbrug.

Af Hans M. Hedegaard
Seniorkonsulent, Dansk Skovforening

Jakob Zeuthen har på Altinget argumenteret for, at biomaterialer bør anerkendes som knappe ressourcer, og at den kommende biodiversitetspakke skal bidrage til en holdbar balance mellem erhvervslivets og naturens interesser, og at man fra politisk hold skal diskutere, hvilke sektorer der eventuelt skal have fortrinsret til disse ressourcer.

Dansk Skovforening mener ikke, vi generelt skal anse bioressourcer som knappe ressourcer, idet det er en af de eneste ressourcer (hvis ikke den eneste), vi som mennesker fortsat kan forbruge med god samvittighed, da disse i modsætning til mange andre råstoffer, som vi dagligt forbruger, har den egenskab, at de til stadighed produceres i takt med, at vi bruger dem.

En forudsætning er dog, at udnyttelsen sker på et bæredygtigt grundlag.

Samtidig har produktionen af biomaterialer en stor positiv effekt på vores klima. En effekt, der kan forøges betydeligt, hvis samfundet ønsker det.

Både mængden af bioressourcer, beskyttelsen af biodiversitet og klimaeffekter kan øges betragteligt, hvis politikerne træffer de rette valg.

Urimelig sammenligning
Men vi må ikke glemme, at biodiversitet tager rigtig lang tid at "producere" i skovene, og der er mange debattører, der fejlagtigt foretager en direkte sammenligning mellem forskellige landes status på området – for eksempel om mængden af dødt ved i skovene.

I Danmark er 80 procent af landets skovareal yngre end 200 år, 25 procent af landets skovareal yngre end 55 år. Så en direkte sammenligning mellem forskellige landes indhold af biodiversitet, dødt ved med mere er ikke en rimelig sammenligning, da udgangspunkterne og historikken er så forskellige.

Det interessante er at drøfte målsætninger – for eksempel for mængden af dødt ved i skovene – og hvordan vi indfrier målene. Det vil vi gerne bidrage til.

Fortrinsret ikke gangbart
Dansk Skovforening er enig i, at forbruget af biomaterialer skal udnyttes fornuftigt i hele værdikæden, og at dette for skovenes vedkommende skal ske gennem en afvejning mellem alle de samfundsmæssige interesser, der er knyttet til skovene.

Det være sig produktionen af verdens mest miljørigtige råstof med en stor positiv klimaeffekt, grundlaget for opbygningen af de langsigtede biodiversitetsmæssige værdier, rekreation med mere.

For skovene findes der allerede flere certificeringsordninger, der sikrer en bæredygtig produktion med en afbalancering mellem de mange goder, skovene leverer til samfundet.

At fastsætte regler for, hvilke sektorer der skal have fortrinsret til biomaterialer, lyder ikke som en gangbar politik i et i øvrigt markedsbaseret samfund.

Forrige artikel Seges: Professor bruger fejlbehæftede data til analyse af kvælstofudledning Seges: Professor bruger fejlbehæftede data til analyse af kvælstofudledning Næste artikel Skånsomt Kystfiskeri: Sæt turbo på den grønne omstilling af fiskeriet Skånsomt Kystfiskeri: Sæt turbo på den grønne omstilling af fiskeriet