Replik: Varierede skove giver en stabil nåletræsproduktion

DEBAT: Trælastbranchen skal ikke være nervøs for den fremtidige forsyning af nåletræ. Men måske skal de om 30-50 år indstille sig på at anvende et bredere spektrum af nåletræsarter, skriver to partnere i projektet Forfit.

Af Michael Glud og Niels Peter Dalsgaard Jensen
Hhv. skovbrugschef, HedeDanmark A/S, og skovrider, Salten Langsø Skovadministration A/S

Forest Fit For Future (Forfit) er et EU-Life-projekt, som skal sikre at nåletræsskovbruget og dermed nåletræsproduktionen er fit for future.

Projektet skal opsamle eksisterende viden om naturnær skovdrift, starte nye forsøg med naturnær skovdrift og lave modeller for, hvorledes kommende skovrejsningsprojekter kan drives med naturnær skovdrift.

Projektet skal forholde sig til de udfordringer, klimaforandringerne giver i forhold til at drive nåletræsskovbrug i Danmark.

Klimarobuste træarter
Hvilke træarter er klimarobuste, og hvorledes skal de plantes for at sikre optimal stabilitet, således at der også kan produceres nåletræ til byggeri i fremtiden?

De nye produktionsbevoksninger anlægges enten ved selvforyngelse suppleret med træarter, som ønskes indblandet for at sikre stabilitet, eller ved plantning.

Hvorledes behandles kulturerne med udrensning, således at der produceres mest muligt træ af passende kvalitet billigst?

Hvorledes kombineres anvendelsen af robuste træarter med høje bestande af hjortevildt, som særligt elsker at bide de robuste arter?

Projektets resultater skal løbende formidles til studerende og andre med interesse for naturnær skovdrift.

En mere stabil produktion
Formålet med projektet Forest Fit For Future er ikke at lave vild skov, men produktionsskov, hvor produktionssystemet er naturnær skovdrift, som anses for at være mere klimarobust end renafdriftssystemet, hvor der typisk anvendes en træart, og hvor alle træerne fældes samtidig efter en given årrække.

Så savværker og trælastbranchen skal ikke være nervøs for den fremtidige forsyning af nåletræ, men måske skal de om 30-50 år indstille sig på at anvende et bredere spektrum af nåletræsarter.

Projektet skulle netop gerne sikre, at Danmark har stabile nåletræsbevoksninger, som ikke vælter i den første eller den bedste storm eller bliver udsat for massive billeangreb eller svampeangreb.

Forsyningen skulle tværtimod gerne blive stabil og ikke præget af store udbud af stormfalds- eller billetræ med års mellemrum.

Biodiversitetshensyn vil naturligvis blive inddraget i det naturnære skovdriftssystem, men hovedformålet er at sikre nåletræsproduktionen for fremtiden.

Forrige artikel Rådet for Grøn Omstilling: Brændefyring bør brandbeskattes Rådet for Grøn Omstilling: Brændefyring bør brandbeskattes Næste artikel KL: En national jordfond skal have fast plads på finansloven KL: En national jordfond skal have fast plads på finansloven