S: Landbrugspakken må være flagskibet inden for disciplinen dårligt politisk håndværk

DEBAT: Der er ikke brug for flere negative historier om landbruget og fødevaresektoren, men for brede politiske aftaler, der kan skabe ro og grøn omstilling, skriver Simon Kollerup. 

Af Simon Kollerup (S)
Ordfører for landbrug, fiskeri og fødevarer

Socialdemokratiet vil skabe en positiv fortælling om Danmarks fødevaresektor. Der er kort fortalt ikke brug for flere historier om miljøproblemer, MRSA og ministre, der ikke vil lytte til folketingsflertal. I stedet er der brug for en regering, der kan give fødevaresektoren arbejdsro og mulighed for at udvikle sig.

Det kræver to ting.

Det kræver, at der bliver indgået brede aftaler, der giver ro og stabilitet om fødevaresektoren. Samtidig er det afgørende, at de aftaler, der bliver indgået, sikrer en grønnere fødevaresektor, der svarer på de udfordringer, vi som samfund står over for. Begge dele har regeringen forsømt, og det har skadet fødevaresektorens image. 

Se bare på landbrugspakken. Pakken blev vedtaget af det smallest tænkelige flertal. Pakken havde nær kostet regeringen livet. Lempelserne i pakken gik så langt, at EU måtte irettesætte regeringen og justere væsentlige elementer i pakken. Og nu står det så klart, at de forudsætninger, der ligger til grund for landbrugspakken, er pilrådne. Landbrugspakken må på den baggrund være flagskibet inden for disciplinen dårligt politisk håndværk.

Alt det kunne vi have været foruden, hvis regeringen havde været interesseret i at indgå en bred aftale. Og jeg er fuldstændig sikker på, at antallet af kritiske artikler om dansk landbrug ville have været væsentligt mindre, hvis regeringen havde arbejdet helhjertet for en bred aftale. Dansk landbrug fortjener bedre.

Fødevarepolitik skal være sexet
Jeg er ikke et splitsekund i tvivl om, at landbruget havde været bedre tjent med en bred aftale. En aftale, der ikke gik helt så langt, men til gengæld skabte sikkerhed og ro om rammevilkårene. Nu står vi i en situation, hvor man kan frygte, at landbruget får en regning, fordi regeringen agerede skødesløst. Det er ingen tjent med.

Min prognose er, at de problemer, Landbrugspakken har skabt, ikke bliver håndteret i denne regeringsperiode. Selvom Jakob Ellemann-Jensen siger, at han sætter miljø før fødevarer, så tror jeg ikke, at regeringen kommer til at tage et opgør med pakken. Det har statsministeren selv slået fast.

Desværre handler grøn politik i Venstre mest om kække bemærkninger, smarte slogans og et grønt logo. Men det bliver kvælstofudledningen ikke mindre af, og det kan aldrig erstatte det gode politiske håndværk.

For mig at se skal vi væk fra skandalesagerne, hvis fødevarepolitik skal være sexet. Vi skal have brede aftaler, der skaber ro, og en endnu grønnere fødevaresektor, hvor klima- og miljøaftrykket falder. Og hvor der rent faktisk er mulighed for at få fortalt, at danske fødevareproducenter er blandt verdens bedste, uden at det faktum drukner i dårlig omtale.

Forrige artikel Danva: Grundvandet kan beskyttes endnu bedre Danva: Grundvandet kan beskyttes endnu bedre Næste artikel Kamstrup: Data kan give milliardgevinst i dansk forsyning Kamstrup: Data kan give milliardgevinst i dansk forsyning
 • Anmeld

  Poul Vejby-Sørensen

  Landbrugspakken er langt bedre håndværk end vandplanerne

  "S: Landbrugspakken må være flagskibet inden for disciplinen dårligt politisk håndværk", foreslår overskriften.

  Nej, den titel løber vandområdeplanerne med. De er både fagligt og politisk håbløst sjusket konstrueret.
  Det har vi fået at vide flere gange af den internationale sagkundskab - f.eks. i 2017 af et internationalt evalueringspanel. Men det gør ikke større indtryk på danske politikere, end at de lader den sædvanlige myndighedsbetjening fortolke kritikken af de planer, de selv har udarbejdet.
  Har man set den slags før?...

 • Anmeld

  Carsten Dyhr-Nielsen

  PVS skal komme ud i virkeligheden

  Imens PVS fra Bæredygtigt Landbrug igen har travlt med at fejlinformere om indholdet af den internationale evaluering, som roste vandplanerne, kan vi andre konstatere, at udledningen af næringsstoffer stiger, miljøtilstanden i kystvandene lider og at nitrat koncentrationen målt i det øvre grundvand også stiger.

 • Anmeld

  N. Skovbo · selvstændig

  Virkeligheden viser at miljøet lider

  Poul Vejby-Sørensen (fra Bæredygtig Landbrug) har travlt med at forsvare "landbrugspakken".

  Det er hans job og det bliver han betalt for. Fair ok at får penge for at have en "holdning".

  Det kan man debatere moralen i, men i stedet burde PVS tage ud i miljøet og se hvad der sker ved selvsyn.

  Vandmiljøet har det virkelig dårligt og det viser de seneste års undersøgelser altså desværre også. Kun to (2) ud af ialt 111 vandområder i DK opfylder målet om God Økologisk Tilstand som Vandrammedirektivet fra EU tilskriver vi skal være i mål med i 2027.

  Vi er tværtimod gået baglæns og det går desværre tilbage med miljøet . Bæredygtig Landbrug og PVS bliver blot ved med deres sang om, at det er alle andres skyld, at miljøet lider, selv om netop omtalte "internationale evalueringspanel", helt og aldeles gav forskerne ret i, at netop landbruget var den helt store synder.

 • Anmeld

  Poul Vejby-Sørensen

  Fake News 1

  Carsten Dyhr-Nielsen demonstrerer, at han enten ikke har forstået den internationale evaluering eller vælger at tale sort. Selv de seriøse forskere erkender jo, at der var massiv kritik.
  Han har tilsyneladende heller ikke har forstået problematikken om det, han kalder det øvre grundvand, hvortil nitratmålingerne er flyttet, fordi der ikke kan findes nitrat i det rigtige grundvand under det primære grundvandspejl, hvorfra drikkevandet hentes. Hans påstand om flere næringsstoffer er intetsigende, når han ikke definerer nærmere, hvad det drejer sig om.

 • Anmeld

  Poul Vejby-Sørensen

  Fake News 2

  N. Skovbo konspirerer om noget, han intet ved om. Min ”holdning”, som han kalder det, er mindst to årtier ældre end organisationen Bæredygtigt Landbrug, som jeg ganske rigtigt samarbejder med. Det er der ikke noget galt i.

  Sangen om, at vandmiljøet har det dårligt, burde han synge for dem, der har designet vandplanerne og gjort det anderledes end i vore nabolande, der har nået bedre resultater.
  Først nu efter evalueringen begynder de at nævne fosfor som et reelt problem. Det er mindst 30 år for sent, hvilket er det store svigt. I den periode har kloakkerne fået lov at svine gennem ineffektive renseanlæg med tusindvis af overløb, hvilket fjordene lider under endnu. Danske renseanlæg har udledt 10 gange så høje koncentrationer af fosfor, som vore nabolande.

  Men sportsfisker (put and take?) Skovbo fortsætter uanfægtet sin trivielle kritik af landbrugets rolle.

 • Anmeld

  Carsten Dyhr-Nielsen

  Trolden PVS

  Med sin kommentsr Fake News 1 bekræfter Poul Vejby-Sørensen hvad jeg allerede har skrevet. Han fordrejer virkeligheden .
  PVS og BL har notorisk misinformeret om konklusionerne fra den internationale evaluering og fortsætter ufortrødent. Fakta.
  PVS skriver jeg taler om mættet grundvand. Det gør jeg ikke. Jeg henviser til de nyeste LOOP målinger og det ved PVS. Fakta.
  At PVS skriver det er intetsigende at tale om øgede mængder næringstoffer, må skyldes han som BL, ikke acceptere at udledningen af kvælstof er øget. Fakta.

 • Anmeld

  Poul Vejby-Sørensen

  Til CDN: Så tager vi det punkt for punkt

  "Trolden PVS"
  - Illustrerer vel, hvor seriøs CDN er.

  "Med sin kommentsr Fake News 1 bekræfter Poul Vejby-Sørensen hvad jeg allerede har skrevet. Han fordrejer virkeligheden "

  - Nej.

  "PVS og BL har notorisk misinformeret om konklusionerne fra den internationale evaluering og fortsætter ufortrødent"

  - Nej.

  "PVS skriver jeg taler om mættet grundvand. Det gør jeg ikke. Jeg henviser til de nyeste LOOP målinger og det ved PVS".

  - Passer ikke. Jeg har aldrig talt om mættet grundvand - allerede af den årsag, at det er en betegnelse, som ikke findes i denne sammenhæng. (Hvad skulle grundvandet være mættet med?). I øvrigt er LOOP-målinger så upræcist funderet, at du kan registrere meget andet end landbrug. Og de har ikke meget med hverken grundvand eller drikkevand at gøre.

  "At PVS skriver det er intetsigende at tale om øgede mængder næringstoffer, må skyldes han som BL, ikke acceptere at udledningen af kvælstof er øget".

  - Nej, men når du skriver "vi andre kan konstatere, at udledningen af næringsstoffer stiger", så er det jo intetsigende. Du kan jo mene N eller P fra land eller kloak. Det giver mange muligheder, hvor jeg givetvis er enig i nogle af dem.

 • Anmeld

  Carsten Dyhr-Nielsen

  I guder

  Kære Poul
  Jeg foreslår du bruger en time i weekenden på at læse evalueringen en gang mere, da du tydeligvis har glemt både konklusion og anbefaling. Læs originalen fremfor oversættelsen.

  Havde du fulgt bedre med i din egen organisations debatter og Claus Hansens mange uddybninger ville du vide præcist hvad mættet grundvand er, hvad iltet grundvand er, hvad EU's definition at grundvand relateret til nitrat er, samt sammenhængen til LOOP og GRUMO måleprogrammerne der levere data til overvågning af grundvandet (både mættet og ikke mættet). Det er rystende du efter en årelang debat hos Bæredygtigt Landbrug ikke kender forskel eller ved hvad LOOP programmet bruges til. Ligeså rystende som at regeringen sidste år skar ned på LOOP programmet, så det er mindre repræsentantativt i modstrid med landbrugets ønsker.

  Endelig brugte jeg ordet "næringstoffer", fordi du mfl ikke mener kvælstof er et problem og du ved naturligvis godt jeg taler om kvælstof. Du ved naturligvis også at 90% af kvælstofudledningen kommer fra landbruget. Du ved også at udledning ikke er faldet over en lang årrække. Hvis ikke skal BL nok finde en ny faglig rådgiver.

 • Anmeld

  Poul Vejby-Sørensen

  CDN

  Jeg skal ikke kommentere alle dine vildfarelser yderligere.
  Men hvis du kender en definition på "mættet grundvand", kunne du måske delagtiggøre resten af verden i den.

 • Anmeld

  N Skovbo · selvstændig

  Poul Vejby-Sørensen og bortforklaringer.

  I sit svar til undertegnede under overskriften "fake news 2" beskriver PVS, at det er vandplanerne der er årsagen til det dårlige vandmiljø, og altså ikke landbruget, må jeg kunne forstå ?

  Ren faktisk har "vandplanerne" være en kæmpe succes. Faktisk har det betydet, at de mange miliarder der er investeret i spildevandsrensning og restriktioner for landbrugets brug af kvælstof mm., faktisk har halveret udledningen af kvælstof samt en endnu stører reduktion af fosfor. Fakta.

  De seneste vandplaner har desværre haft det meget svært, og det skyldes jvf. en lang række forskere, bla. Karen Timmermann, Jørgen E Olesen, Stig Markager osv. at landbruget udleder for meget kvælstof og fosfor. Fakta.

  Det er rigtig, at der udledes både kvælstof g fosfor fra spildevand, men den mængde der bidrages med fra landbrugets side af både N og P er BETYDELIGT større end hvad der kommer fra spildevand. Fakta.

  Og så vil PVS gerne bidrage med fosfordebatten igen og igen. Og jeg må blot konstatere at hans faglige indsigt er yderst ringe, hvad vi har debateret igen og igen. P er ikke noget problem i det salte miljø, så længe saltindholdet er over 12 promille. Hvad den er på nær et par bitte små områder på sydsjælland. Fakta.

  Men dette har PVS fået forelæst igen og igen af en række forskere, men det preller af og han fremturer igen med en helt igennem fejlagtig konstateringer.

  Men sådan er PVS og sådan er Bæredygtig Landbrug.

  Sandhed og videnskabelig fakta, det lader man hånt om, men gentager som en anden Trump blot urigtigheder igen og igen.

  Det er trættende og faktisk kan jeg til øvrige læsere her berette, at netop Poul Vejby-Sørenden er en selvlært ekspert, betalt af BL, som INGEN gider at lytte til i forskningskredse. • Anmeld

  Carsten Dyhr-Nielsen

  En defition for PVS

  Kære Poul
  Jeg skal for din skyld være mere præcis i mine kommentarer. Når jeg skriver mættet grundvand, mener jeg grundvand i mættede (og mættet) og zone. Hans fra BL skære der ud i pap i hans tidligere præsentation. Håber den kan hjælpe dig med at forstå forskellen på typerne af grundvand. Jeg skal ikke spilde mere tid på at forklare dig det.

  Når jeg kalder dig en trold er det fordi du bevidst bringer misinformation.

  Her er et link til præsentationen:
  https://baeredygtigtlandbrug.dk/2017/03/aarestrup-forklarer-grundvandssagen/

 • Anmeld

  Poul Vejby-Sørensen

  NS

  Det hjælper ikke, at du skriver "Fakta" efter dine postulater.
  Hvordan du ellers fremturer, er sådan set mig uvedkommende.

 • Anmeld

  N Skovbo · selvstændig

  Fakta = dokumenteretforskning

  Kære Poul Vejby-Sørensen,
  Naturligvis hjælper det lidt for forståelsen bland dem der læser med i denne tråd, når jeg skriver fakta.

  Det er når det ikke er et postulat, men udtryk for, at det der skrives er i overensstemmelse med forskningen.

  Du har endnu ikke kommenteret på mit indlæg på et fagligt niveau, det vil jeg se frem til, og jeg vil hjertens gerne bidrage med faglige resultater fra forskningens verden.

  Forsat god dag.

 • Anmeld

  Poul Vejby-Sørensen

  Endelig lidt fornuft fra CDN

  Tiltrængt at du bliver "mere præcis" og korrigerer dine kommentarer.
  Jeg er naturligvis enig, når du ændrer dit udsagn til den korrekte definition.

  Men selv med din nye erkendelse har jeg nu heller ikke sagt, at du taler om grundvand i den mættede zone, for det gør du jo netop ikke. Du taler om "det øvre grundvand", som naturligvis indeholder nitrat, men nitraten forsvinder naturlig vis på vej ned og er væk i den mættede zone, hvorfra drikkevandet hentes.

 • Anmeld

  Carsten Dyhr-Nielsen

  Lyt til fagfolkene Poul

  Fagfolkene er så ikke enige i din betragtning om risikoen ved øgede koncentrationer af nitrat i det du kalder det øvre grundvand, i forhold til vandboringer og udledning til det kystnære havmiljø. Som ingenlør vælger jeg at tro på fagfolkene og ikke lobbyisterne.

  Jeg ved ikke hvorfor du taler om drikkevand, når jeg skriver om grundvand. Du blander tingene sammen.

 • Anmeld

  Nikolaj Schulz · Chefjurist

  Evalueringen bør anledning til betydelige ændringer

  Helt centrale konklusioner i evalueringen er bl.a.:

  1. I de danske modeller er der brugt en lineær sammenhæng mellem Kd (lysdæmpning) og N. Denne lineære sammenhæng eksisterer ikke i virkeligheden.

  2. Det er ikke sandsynligt, at Kd som den eneste indikator dækker betingelser for den nødvendige genopretning af ålegræs.

  3. Kd er en mindre uegnet indikator i de fleste kystvande. Kd bør ikke anvendes til fastlæggelse af MAI.

  4. Der skal bruges regionaliseret MAI. Typologien er ikke finmasket nok og grænseværdien er fastlagt ens (3.6 mg/m³ klorofyl a). Begge dele er et væsentligt problem.

  5. Fosfor er maskeret i den statistiske model

  6. I den statistiske modellerings tilgang giver for eksempel brug af Kd i nogle tilfælde umulige N belastningsreduktionskrav på over 100%.

  7. Der er ikke lavet analyse af usikkerhederne eller variationen af de vurderede parametre, i særdeleshed N-tilførslen i den statistiske model.

  Ovenstående er en massiv kritik af den statistiske model. Der ud over, så er det klart, at der skal ske opdeling af typologien, det er sommertilstanden, der skal vurderes, fosfor er inddraget utilstrækkeligt og hele artsfamilien til ålegræsfamilien skal bruges. Ikke kun ålegræs. Der er rigtig mange ting, der burde få væsentlig betydning for MAI.

  Det er rigtigt, at Danmark i roses. Det skal bestemt bemærkes. Jeg har desværre også en ide om, at det skal ses på baggrund af, at mange andre EU-lande sakker væsentligt bagefter.

 • Anmeld

  Carsten Dyhr-Nielsen

  Kavalleriet kommer

  Så kom BLs jurist sin tekniske rådgiver til hjælp med sin tolkning af evalueringen som en stor sønderlemmende kritik af de danske vandplaner.

  Den gode jurist skylder at fortælle at evalueringen i sin konklusion og vurdering fremhæver, hvor gode planerne er og blot nævner, at vi kan blive endnu bedre med nogle få marginale ændringer.

 • Anmeld

  Nikolaj Schulz · Chefjurist

  hvorfor så nedladende?

  Kære Carsten

  Tager jeg fejl, at du anbefalede Poul at læse hele evalueringen? Og nu er det kun konklusionen, der er afgørende? Det hele er efter min opfattelse vigtigt.

  I øvrigt hold lige en ordentlig tone. Jeg tror ikke, at det er din hensigt, men måden du skriver på kan opfattes en smule nedladende. Jeg forstår iveren, men lad os snakke ordentligt til hinanden. I særdeleshed dem du er mest uenige med :)

  Mvh. Nikolaj

 • Anmeld

  Carsten Dyhr-Nielsen

  Krydsede transaktioner

  Du har ret Nicolaj. Når Poul bevidst taler ned til mig burde jeg gennemskue det gamle trick og holdt en god tone fremfor at krydse vores transaktioner.
  Venligst Carsten

 • Anmeld

  Nikolaj Schulz · Chefjurist

  Der er nok at snakke om :)

  Evalueringen vidner i hvert fald om, at der er nok at snakke om :)

  Mvh. Nikolaj

 • Anmeld

  Poul Vejby-Sørensen

  CDN ude i et andet ærinde?

  At CDN skriver: "Når Poul bevidst taler ned til mig...", er ren demagogi, for "Poul taler hverken bevidst eller ubevidst ned til CDN".
  Enhver må jo selv bedømme i debatten, hvem der taler ned til hvem.

  Jeg forfølger sagen, nemlig at kvaliteten af vandplanerne er langt ringere end kvaliteten af Landbrugspakken, og at vandplanernes usikkerhed er langt, langt større end Landbrugspakkens usikkerhed. Men straks angribes jeg af bl.a. CDN med påstande om fejlinformation. Han går uden om sagen og taler istedet om "nitrat i det øvre grundvand" (der ikke er grundvand efter den korrekte definition i EUs direktiver). Derfor er udtrykket uden reel betydning for kvaliteten af det korrekte grundvand og drikkevand. Der er helt naturligt nitrat i "det øvre grundvand", som retteligt er jordvand, men det forsvinder også helt naturligt, når vandet når det korrekte grundvand under grundvandspejlet.
  Underligt at en ganske almindelig faglig drøftelse ikke kan finde sted uden person-fnidder.

 • Anmeld

  Carsten Dyhr-Nielsen

  Tilbage til start

  Kære Poul
  Jeg har, som korrekt er, nævnt tre konsekvenser af landbrugets nuværende gødskning:
  -Udledningen falder ikke
  -Miljøtilstanden i kystvandet lider
  -Koncentrationen af nitrat målt i det øvre grundvand stiger.

  Jeg forstår ikke hvorfor du vedbliver at blande drikkevand og ikke iltet grundvand ind i dine kommentarer til mig. Jeg gider ikke gå ind i en akademisk diskussion om grundvand. Grundvandsspejlet kan iøvrigt sagtens ligge langt over terræn (ikke at det er relevant).
  LOOP programmet er sat i verden for at måle i det iltede grundvand; netop fordi det er relevant.

  Vh Carsten