S: Vi skal stoppe monopolisering af de danske strande

DEBAT: Det er et stigende problem, at grundejere afspærrer dele af strande eller skove til privat brug. Det skal vi gribe ind over for, for naturen er for alle, skriver Christian Rabjerg Madsen, MF for Socialdemokratiet.

Af Christian Rabjerg Madsen
MF for Socialdemokratiet

Selvom sommeren ikke har givet mange muligheder for strandture, skal gåture langs de danske kyster være en mulighed for alle. Ikke kun for de få, der har råd til udsigt fra første parket. De danske strande og kyster er for alle, og hindring af adgangen er ikke bare asocialt – det er også i strid med loven.

Desværre er det langt fra et sjældent fænomen, at stranden spærres af for offentligheden. Det går ikke.

Grundejere afspærrer stranden
I Rågeleje valgte en grundejer for eksempel at benytte et hegn til at afspærre et stykke af stranden. Da Kystdirektoratet påbød ham at fjerne det inden første august, modsatte grundejeren sig og nægtede at fjerne hegnet. Det er kun én ud af mange klager, der hver sommer opstår, når grundejere blokerer adgangen til vores kyster.

I blandt andet Kolding og Hellerup har der været lignende sager, hvor grundejere har afspærret private strande og, i strid med lovgivningen, blokeret gåture langs kysten.

Vi skal værne om vores ret til at bruge de danske strande. Så når Danmarks Naturfredningsforening oplever afspærring af strandene som et stigende problem, skal det tages seriøst.

Derfor har jeg taget sagen op med miljøminister Esben Lunde Larsen i et skriftligt spørgsmål, hvor jeg beder ministeren forholde sig til, hvorvidt han vil gribe ind over for de kommuner, der ser igennem fingre med blokering af adgangen til strandene. Jeg håber ligeledes, at miljøministeren har noteret sig, at også folketingets næststørste parti og regeringens støtteparti også har påpeget, at reglerne om uhindret adgang til strandene skal overholdes.

Naturen skal ikke begrænses
Friluftsrådet har på linje med Danmarks Naturfredningsforening påpeget, at det flere steder halter med den uhindrede adgang til strandene. Og faktisk lyder det fra organisationen, at strandene ikke er det eneste sted, hvor danskernes adgang til natur begrænses. I skove og i det åbne land findes utallige eksempler, hvor lodsejere har afspærret naturarealer imod den lovgivning, der skal sikre, at naturen er åben for alle.

Lovgivningen er krystal klar. Strandene kan – uanset om de er private eller ej – benyttes af alle. Og langt de fleste steder har offentligheden adgang til at nyde skov og naturen i det åbne land. Også når områderne er privatejede.

Reglerne er lavet, så alle danskere kan nyde naturen, og det er selvsagt dybt utilfredsstillende, når reglerne ikke overholdes. Indtil videre har miljøministeren – selvom flere medier har ønsket en kommentar og på trods af, at svarfristen til Folketinget er overskredet – holdt lav profil i sagen. Man skulle ellers mene, at miljøministeren ligesom et flertal i Folketinget var optaget af at sikre danskernes adgang til naturen.

Det er på tide, at miljøministeren træder i karakter og tager en direkte dialog med de kommuner, der ikke håndhæver reglerne om fri adgang til natur og strand med den nødvendige nidkærhed. Såfremt de nuværende sanktioner ikke er tilstrækkelige til at sikre danskerne uhindret adgang til strandene, må vi kigge på, om man kan gå nye veje.

Vi skal ikke acceptere, at enkelte borgere monopoliserer naturen – slet ikke den måske allermest karakteristiske af slagsen. Vores strande.

Forrige artikel Biolog: Lav et biodiversitetsråd uden erhvervsinteresser Biolog: Lav et biodiversitetsråd uden erhvervsinteresser Næste artikel KL: Lad kommunerne beholde ansvaret for byggesager KL: Lad kommunerne beholde ansvaret for byggesager