Sådan vil regeringen fremtidssikre hovedstaden

DOKUMENTATION: Afskaffelse af lukkeloven, stormflodssikring af København og hurtig mobildækning. Sådan lyder nogle af initiativerne i regeringens nye hovedstadsudspil. Få hele overblikket her. 

Torsdag præsenterede regeringen et nyt hovedstadsudspil.

Regeringen vil sikre, at hovedstaden også i fremtiden er attraktiv at bo, arbejde og drive virksomhed i. 

Her er de 52 initiativer i udspillet.

1. Etablering af en ny bydel, Lynetteholmen, mellem Nordhavn og Refshaleøen

2. Byudviklingsmuligheder på Nordøstamager gennem inddeling af erhvervsområdet Prøvestenen i forhold til miljømæssig påvirkning

3. Udvikling af Ørestad Fælled Kvarter

4. Udvikling af Nyholm

5. Arbejdsgruppe om flere studieboliger

6. Nye byudviklingsmuligheder i hele hovedstadsområdet gennem en revision af Fingerplanen

7. Nye byudviklingsmuligheder omkring Roskilde Lufthavn 

8. Servicetjek af anvendelsesbestemmelser for transportkorridorerne

9. Nye muligheder for at flytte kolonihaveområder

10. Opfølgning på forslag fra regeringens vækstteams

11. Nyt partnerskab om den fælleseuropæiske forskningsfacilitet European Spallation Source (ESS)

12. Etablering af et hovedstadsforum med fokus på smart city-løsninger og udvikling af nye forretningsmodeller

13. Styrkelse af forskningsmiljøerne ved ekstra bevillinger til IT-Universitetet og Copenhagen Business School

14. Tiltrækning af udenlandske forskere

15. God og hurtig mobil- og bredbåndsdækning i hovedstaden som for eksempel 5G

16. Nye erhvervsområder i Køge, Roskilde, Frederikssund, Hillerød, Helsingør og Høje-Taastrup

17. Bedre mulighed for erhvervsudvikling i tre områder uden for centrum

18. Nye arealer til transport- og logistikerhverv i Nivå, Vassingerød og Greve

19. Mere effektive busser som alternativ til bilen. Forsøg med nye erhvervsområder ved højklasset BRT

20. Strømlinet og effektiv modtagelse af udenlandsk arbejdskraft (ICS)

21. Samarbejde med kommunerne om bedre erhvervsklima i hovedstaden

22. Afskaffelse af lukkeloven

23. Udvidelse af Avedøre Holme

24. Østlig Ringvej (havnetunnel) mellem Nordhavn og Amager

25. Undersøgelser vedrørende øget kapacitet på og mellem Motorring 3 og Ring 4

26. Igangsættelse af planlægningsundersøgelse af Ring 5-korridoren (anlæg af motorvej i syd og indskrænkning af korridor i nord)

27. Undersøgelse af udvidelse af Amagermotorvejen og Øresundsmotorvejen

28. Begrænsning af trængsel ved trafikstyring og samordning af trafiksignaler

29. Opdateret VVM-undersøgelse af Frederikssundsmotorvejen

30. Fremlæggelse af samlet infrastrukturplan

31. Udvidelse af metroen til Lynetteholmen

32. Automatisering af S-togsdriften

33. Hovedstaden som testområde for open data challenge for fremtidens mobilitetsløsninger

34. Styrket organisering af den offentlige transport i hovedstaden gennem etablering af en ny, fælles transportorganisation, Hovedstadens Offentlige Transport

35. Udvidelse af Københavns Lufthavns Station

36. Bedre rammevilkår for udvikling af Københavns Lufthavn

37. Stærkere tilgængelighed med nye ruter fra Københavns Lufthavn

38. Mindre luftforurening, drivhusgasudledning og trafikstøj

39. Muliggørelse af etablering af støjvolde i grønne kiler langs motorvejene

40. Stormflodssikring af København mod nord via etablering af Lynetteholmen

41. Etablering af dialogforum for stormflodssikring

42. Arbejdsgruppe om øget brug af grønne kiler i forbindelse med klimasikring

43. Øget rekreativ værdi i grønne kiler

44. Udvikling af Køge Bugt Strandpark

45. Mere end 400 hektar nye grønne kiler

46. Styrkelse af hovedstadsparkernes funktion som byens grønne åndehuller

47. Bedre planlægning af fremtidens idrætsfaciliteter

48. Styrkelse af samarbejde om by- og kulturmiljøer og arkitektonisk kvalitet

49. Helhedsplan for historiske bygninger på den nordlige del af Nyholm

50. Partnerskab om udvikling af et aktivt og levende byrum omkring kulturkvarteret på Slotsholmen ved Christiansborg, Thorvaldsens Museum, Det Kgl. Bibliotek mm.

51. Fortsat stærk turismeudvikling i hovedstaden

52. Tiltrækning af sportsbegivenheder til hovedstaden, herunder Tour de France.

Forrige artikel For tiende år i træk: Danmark er en af Europas store skraldesyndere For tiende år i træk: Danmark er en af Europas store skraldesyndere Næste artikel Ellemann afviser job-garanti i regionerne Ellemann afviser job-garanti i regionerne