Skånsomt Kystfiskeri: Regeringens havstrategi giver ikke et sundere miljø

DEBAT: Det er et dybt useriøst udkast til en ny havstrategi, som regeringen har lagt frem, hvor målet i havstrategidirektivet om at opnå en god miljøtilstand parkeres i arbejdsprocesser og druknes i papirarbejde, skriver Søren Jacobsen.

Af Søren Jacobsen
Formand for Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri (FSK)

Havet er kystfiskernes arbejdsplads. Det er der, hvor jeg og mine medlemmer tjener vores penge, og det er et sted, vi holder af.

EU's havstrategidirektiv skal sikre et hav i balance. Men den måde, som Danmark er i gang med at virkeliggøre direktivet på, vil aldrig resultere i balance. Det er frustrerende at læse, at vores arbejdsplads og vores mulighed for at drive et skånsomt og bæredygtigt fiskeri nedprioriteres, og målet i havstrategidirektivet om at opnå en god miljøtilstand stort set parkeres i arbejdsprocesser og druknes i arbejdsgrupper og papirarbejde.

Det er FSK's opfattelse, at en implementering af udkastet, som det foreligger, ikke giver et sundere havmiljø.

I Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri, FSK, arbejder vi på at skabe et sundt og mangfoldigt hav, sikre kystfiskeriet og genoprette havet som et af danskerne foretrukne spisekamre. Det ville være rart med opbakning til den vision fra regeringen via havstrategidirektivet.

Men sådan er virkeligheden desværre ikke. Derfor opfordrer vi til, at der sættes ind med tiltag, der rent faktisk gør en forskel ude på havet. En del af de forslag har til formål at beskytte havbunden.

Havbunden er utrolig vigtig for havets fisk. Vi ved, at hvis havbunden ændres, så ændres de dyr, der lever der, også. Hvis havbunden ødelægges, så forsvinder fiskene eller bliver langt færre. Vi kan godt lide, at der er mange fisk i vores farvande. Vi opfordrer derfor Folketinget til at sikre havbunden med følgende tiltag.  

En national råstofplan
Fiskepladser bliver ødelagt, og fiskene forsvinder, når der suges efter sand og grus. Uden tanke for de negative konsekvenser, der rækker langt ind i fremtiden, sejler sandsugerne fra det ene naturområde til det andet og efterlader en forarmet natur i deres kølvand.

I udkastet til havstrategi konkluderes det, at naturen går tabt i indvindingsområderne, men der er ingen vurdering af, hvad sådanne tab betyder for naturen og fiskeriet overordnet set.

Der bør laves en national råstofplan, der sigter på en bæredygtig sameksistens imellem fiskeri, natur og råstofindvinding. Det er et arbejde, der allerede skulle være påbegyndt, jævnfør den nuværende havstrategi. Det er bare ikke sket.

I Nordsøen og i Skagerrak oplever kystfiskerne til stadighed, at natur og fiskepladser ødelægges af bomtrawlere. Denne massive naturødelæggelse nævnes ikke i regeringens udkast til havstrategi.

I FSK mener vi, at der bør igangsættes undersøgelser af bomtrawlernes påvirkning af havbunden i Nordsøen og Skagerrak med fokus på konsekvenserne for havbund og natur og dermed fiskenes fødegrundlag.

Lav Øresundsmodellen flere steder
Øresund er en af de mest mangfoldige havområder i Danmark, hvilket skyldes, at der i Øresund udelukkende fiskes naturskånsomt. I FSK mener vi, at det skånsomme kystfiskeri skal ses som en del af løsningen på at sikre både fiskeri og natur.

Vi opfordrer derfor til, at der oprettes områder forbeholdt det skånsomme kystfiskeri. På den måde skabes der grundlag for mere viden om, hvordan et skift til mere skånsomt fiskeri kan bidrage til at opretholde og genoprette den naturlige mangfoldighed i havet.

Vi har flere forslag til, hvordan man sikrer havets natur og det skånsomme kystfiskeri. En del af disse vil blive uddybet i vores næste indlæg om regeringens implementering af havstrategidirektivet.

Forrige artikel Verdens Skove: Miljøministeren må se at få styr på Naturstyrelsen Verdens Skove: Miljøministeren må se at få styr på Naturstyrelsen Næste artikel Kronik: Bæredygtig arealanvendelse kræver politisk vilje Kronik: Bæredygtig arealanvendelse kræver politisk vilje