Skånsomt Kystfiskeri: Sæt turbo på den grønne omstilling af fiskeriet

DEBAT: Ved at satse på at fremme og sikre det skånsomme kystfiskeri kan vi komme langt i forhold til både naturforpligtigelser og klimamål. Vel at mærke uden at fangster eller arbejdspladser behøver at forsvinde, skriver Søren Jacobsen.

Af Søren Jacobsen
Kystfisker og formand for Foreningen for Skånsomt Kystfiskeri, FSK-PO

Hvis man ønsker mere natur, flere fisk og et sundere hav, er en af løsningerne at lave flere havområder som Øresund.

I Øresund er det kun tilladt at fiske naturskånsomt med for eksempel garn. Det er ifølge forskerne årsagen til, at havet og fiskene i Øresund har det godt, sammenlignet med andre havområder.

Øresundsmodellen skaber en sund balance imellem benyttelse og beskyttelse. Præcis som regeringen ønsker.

Andre lande er begyndt at oprette områder kun til det skånsomme fiskeri. I Lyme Bay i den engelske kanal oprettede man i 2008 et område, hvor det kun er tilladt at fiske naturskånsomt. 

Både for at beskytte havbunden, men også for at beskytte de fiskersamfund, der ligger i bugten.

Og her er gevinsten. Når der oprettes områder til det skånsomme fiskeri, sikres ikke kun livet under havoverfladen, men også over. Fordi man samtidig sikrer kystfiskeriet og dermed arbejdspladser og liv.

Offentlige indkøb er centrale
Det kommende statskontrollerede mærke for naturskånsomt fiskeri lanceres næste år. 

Her må staten og kommunerne spille en aktiv rolle og via offentlige indkøb efterspørge fisken fra kystfiskerne. Det var også via de offentlige indkøb, at Ø-mærket fik sin gode start, og vi ved, at offentlige indkøb er alfa og  omega for den helt nødvendige stabile afsætning. 

Den gode start skal kystfiskerne selvfølgelig også have.  

Der bør også være meget nemmere at omlægge fra konventionelt fiskeri til skånsomt fiskeri. 

Her er EU's Hav- og Fiskerifond vigtig. Forhandlinger om de danske prioriteringer inden for fonden starter i foråret 2020. Vi håber, at Folketinget vil designe det kommende danske program på en måde, der udvikler, styrker og øger det skånsomme fiskeri.

I dag har stort set ingen af de marine naturtyper under EU's habitatdirektiv det godt. Vi lever slet ikke op til målene i EU's havstrategidirektiv, hvis mål er at skabe "god miljøtilstand" i havet, og for FN's 14 verdensmål "Livet i Havet" halter Danmark også efter. Det skånsomme kystfiskeri kan bidrage til, at Danmark lever op til de forpligtelser, vi har.

Langt mindre klimaftryk
Også på klimaområdet kan vi bidrage. For når kystfiskerne lander torsk og rødspætter, gør vi det med et langt mindre klimaaftryk end det øvrige fiskeri efter de samme arter.

Ved at satse på at fremme og sikre det skånsomme kystfiskeri kan vi altså komme langt i forhold til de naturforpligtelser og de klimamål, vi har. Vel at mærke uden at fangster eller arbejdspladser behøves at forsvinde. Fordi kystfiskeriet sikrer både arbejdspladser og natur.

Det er altså mange gode grunde til at fremme og styrke det skånsomme fiskeri. Det er bare om at komme i gang. Vi er i hvert fald klar.

Forrige artikel Replik til Dansk Erhverv: Biomaterialer kan forbruges med god samvittighed Replik til Dansk Erhverv: Biomaterialer kan forbruges med god samvittighed Næste artikel Realdania: Collective impact giver lang­sigtede løsninger på store udfordringer Realdania: Collective impact giver lang­sigtede løsninger på store udfordringer