Skovforening i nødråb: Styrelse bremser plantning af nye træer

FORSINKET: Langsommelig sagsbehandling i Landbrugsstyrelsen kan forsinke skovprojekter og blive en hæmsko for de politiske visioner på området, advarer Dansk Skovforening. “Vi arbejder på højtryk” og har et “godt flow” nu, lyder det fra Landbrugsstyrelsen.

Der skal være mere skov i Danmark.

Sådan har det lydt fra både regeringen og dets støttepartier som led i indsatsen for at reducere udledningen af kvælstof til vandmiljøet og sikre en positiv gevinst for biodiversitet og klima.

Men der er et problem. For Landbrugsstyrelsen halter betydeligt bagud med sagsbehandlingen af nye tilsagn til to ordninger, der har til formål at motivere lodsejere og andre til at rejse ny skov på deres landbrugsjorde.

Login