Trine Torp: Vi skal skabe en ny, grøn plastøkonomi

DEBAT: Sorte virksomheder pynter sig med lånte grønne fjer, alt imens plastforureningen bliver værre og værre. Hvis ikke problemet skal komme ud af kontrol, skal regeringen med den kommende plasthandlingsplan vise politisk handling og mod, skriver Trine Torp.

Af Trine Torp
Medlem af Folketinget for SF

Plastforurening reduceres ofte til plastaffald i havmiljøet og naturen, som dyr kvæles i eller spiser som de helt små stykker mikroplast. Men plastforurening er også i høj grad de miljøomkostninger, som produktionen af ny plast medfører.

Mindre plast i skraldespanden
Plastforbruget i verden stiger og stiger, og EU-kommissionen forventer, at hvis udviklingen fortsætter som i dag, så vil plastproduktionen i 2050 udgøre 20 % af den globale olieproduktion (mod omkring 8 % i dag), og 15 % af den globale CO2-udledning. Det er et problem, vi ikke kun kan genanvende os ud af.

Vi bliver nødt til at lægge grundlæggende om fra vores brug-og-smid-væk-kultur og fokusere langt mere på at bringe materialeforbruget ned og gøre tingene anderledes.

Al produktion af nye materialer, ikke kun plast, kommer med en miljøomkostning.

Forurening på dagsordenen
Reel grøn omstilling kræver, at vi bruger mindre, og at det, vi bruger, kan holde længere og bruges flere gange. I samarbejde med grønne NGO’er og en befolkning, som kræver handling, er vi i SF lykkedes med at sætte plastforureningen på den politiske dagsorden.

Da SF sammen med øvrige grønne partier i marts sidste år i Folketinget fremsatte et beslutningsforslag om en effektiv indsats mod plastforurening, var det kulminationen på et langt og grundigt stykke forarbejde, som glædeligvis førte til, at regeringen gik med på, at Danmark selvfølgelig skal have en national plasthandlingsplan.

Men nu skal regeringen vise, at det ikke bare er et markedsføringsstunt. Derfor skal handlingsplanen selvfølgelig ledsages af virkemidler, der reelt virker og ikke bare er pynt i form af frivillige, ikke-bindende hensigtserklæringer, partnerskabs-snakke og en mindre symbolsk pulje penge til projekter.

For vi er alle sammen – både herhjemme og ude i verden – enige om, at vi har et alvorligt problem, og at noget skal gøres. Ja, selv plastverdenen er sådan set enige om, hvad der skal gøres.

En ny plastøkonomi
Plast er god til mange ting, og vi skal bestemt ikke deklarere ”kamp mod plast” og ukritisk erstatte plast med andre materialer uden at se på miljøeffekterne af alternativerne. Men vi er nødt til at bruge mindre plast, og vi er nødt til at stoppe plastsvineriet.

Den plast, vi bruger, skal indsamles til genanvendelse, og der skal være krav til at plastaffaldet efter indsamling også kan (og bliver) genanvendt på en miljømæssig forsvarlig måde, så det ikke taber værdi og kvalitet.

Vi skal væk fra et system, hvor den brugte plast aldrig kan genanvendes eller kun genanvendes i en dårlig kvalitet, og hvor det er billigere bare at brænde plastaffaldet eller sende det til Kina til en tvivlsom skæbne, alt imens olieindustrien ufortrødent pumper videre og lavere ny billig plast. Vi skal skabe en reel ny plastøkonomi.

Grøn omstilling kræver politisk mod
Hvordan gør vi det? Hvordan sikrer vi, at virksomheder og samfundet gennemfører en reel grøn omstilling?

Hvordan sikrer vi, at de ikke bare retter symbolsk til på et system, som grundlæggende er sat forkert sammen, og så bruger det til markedsføring, som får virksomheden eller produktet til at fremstå grønt, uden reelt at være det?  

For det første kræver det politisk mod til at stille politiske krav til industrien, der gør plastforebyggelse og -genanvendelse til en god forretning, som er mere økonomisk attraktiv end at producere ny plast og brænde den gamle af.

For det andet kommer vi ikke uden om bindende mål og krav og at bruge afgifter til at understøtte, at de nås. Vi skal have cirkulære afgifter, som samlet set understøtter den nødvendige grønne omstilling.

Den nationale plasthandlingsplan skal have ambitionerne og virkemidlerne til at gøre tingene anderledes og ikke blot symptombehandle et defekt system. Hvis regeringen vil gøre det ordentligt, så er vi i SF mere end klar til at give en hånd med.  

Forrige artikel Entreprenør: Alle skal med, hvis plastikproblemerne skal løses Entreprenør: Alle skal med, hvis plastikproblemerne skal løses Næste artikel L&F: Se på bestemmelser om formål i miljølove L&F: Se på bestemmelser om formål i miljølove
Miljøminister og Venstre i strid om vandløb

Miljøminister og Venstre i strid om vandløb

VANDLØB: Grødeskæring af vandløb er ikke en reel løsning på udfordringen med oversvømmelser, lyder det fra miljøminister Lea Wermelin. Det vækker kritik fra Venstre.