Venstre: Der er en snert af silotænkning i Socialdemokratiets naturpolitik

REPLIK: Det er udtryk for et snævert tunnelsyn, når Socialdemokratiet beskylder Venstre for at føre en uklar miljøpolitik. I virkeligheden ønsker Venstre blot mest miljø for pengene, skriver partiets ordførere for miljø og landbrug og fødevarer.

Af Jacob Jensen (V) og Erling Bonnesen (V)
Hhv. miljøordfører og landbrugs- og fødevareordfører

I et indlæg 4. januar beskylder Mette Gjerskov (S) Venstre for at føre en upålidelig og uklar miljøpolitik. Hun kalder sågar undertegnede skribenter for Dr. Jekyll og Mr. Hyde.

Den metafor kommer sig af, at Jacob som miljøordfører har fremsat flere grønne beslutningsforslag om blandt andet oprydning af generationsforureninger og en biodiversitetslov med bindende mål, mens Erling i en anden sammenhæng har udtrykt, at Venstre er modstandere af et forbud mod at pløje, sprøjte og gødske på paragraf 3-arealer.

Selvom vi i Venstre, med Socialdemokratiets snævre tunnelsyn, tilsyneladende fremstår som et gammeldags landbrugsparti, der hverken kærer sig om miljø eller natur, fordi vi stemte imod et forbud på paragraf 3-arealer, er det rent faktisk et udtryk for, at vi som Danmarks økonomisk ansvarlige parti blot ønsker mest miljø for danskernes penge.

Den samlede miljøeffekt
Årsagen til, at vi er modstandere af et forbud, skyldes, at det fratager landmændenes incitament til at lade skæve hjørner på deres marker, som ikke er dyrkningsmæssigt optimale, blive til urørt natur, da de i så fald risikerer, at områderne vokser til og derefter bliver udlagt til paragraf 3-arealer.

Således vil de tilgroede områder medføre et produktionstab for landmanden, hvilket han, ligesom enhver anden dygtig erhvervsdrivende, selvfølgelig ønsker at undgå.

Samtidig vil mange af paragraf 3-arealerne have en god naturmæssig værdi, hvis de kan holdes som græsning for kreatur eller kan bruges til at slå slet, som landmanden kan bruge til foder. Dermed undgår landmanden at skulle importere soja fra Syd- og Nordamerika til dyrefoder, som jo ellers har en skadelig effekt på vores klima og natur.

Venstre ønsker således at fokusere på den samlede klima- og miljøeffekt i stedet for silotænkning. Som Danmarks økonomisk ansvarlige parti ønsker vi mest miljø for danskernes penge.

Vi forstår, at det kan være svært at forstå for Socialdemokratiet med deres tunnelsyn, der mest af alt taler om at indføre en masse miljøindsatser til flere millioner kroner uden at interesse sig for, om vi får mest miljø for pengene.

Forrige artikel Danske Småøer efter finansloven: Vi kan ikke sætte os ned og vente på vandet Danske Småøer efter finansloven: Vi kan ikke sætte os ned og vente på vandet Næste artikel Maria Gjerding: Jagt er ikke en del af den stærkt beskyttede natur Maria Gjerding: Jagt er ikke en del af den stærkt beskyttede natur