Debat

Verdens Skove: Send naturnationalparkerne i udbud

KRONIK: Naturstyrelsens forvaltning gør ikke styrelsen til den bedste garant for, at naturnationalparkerne gennemføres med den nødvendige ekspertise. Verdens Skove vil desuden kunne etablere og drifte parkerne billigere, end Naturstyrelsen lægger op til, skriver organisationen.

Der skal udsættes flere store planteædere som elge i den danske natur, skriver Verdens Skove.
Der skal udsættes flere store planteædere som elge i den danske natur, skriver Verdens Skove. Foto: Herb Swanson/Reuters/Ritzau Scanpix
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Af Stine Tuxen, Ken Buk og Anders N. Michaelsen
Hhv. biolog, ph.d. i naturbeskyttelse og biolog

Kære politikere

Stort tillykke med Danmarks to første naturnationalparker! Parkerne kan blive et vendepunkt i udviklingen for Danmarks biodiversitet og hjælpe med at opnå de internationale målsætninger, såfremt parkerne udføres med stor faglighed og et højt ambitionsniveau.

Hos Verdens Skove glæder vi os til, at der bliver forhandlet om yderligere et antal naturnationalparker. Imidlertid er vi bekymret for at:

Fakta
Dette indlæg er alene udtryk for skribentens egen holdning. 

Alle indlæg hos Altinget skal overholde de presseetiske regler.

Debatindlæg kan sendes til debat@altinget.dk.

1) budget-estimaterne fra Naturstyrelsen ikke reflekterer de faktiske etableringsomkostninger og driftsudgifter.

2) der uden eksisterende lovgivning eller forvaltningspræcedens er behov for, at formålene og virkemidlerne for naturnationalparkerne formuleres meget præcist fra politisk hold.

Verdens Skoves etableringsomkostninger er cirka 9,5 millioner kroner eller 45 procent billigere end Naturstyrelsens budgetforslag.  

Verdens Skove

3) Naturstyrelsens hidtidige forvaltning ikke nødvendigvis gør styrelsen til den bedste garant for, at naturnationalparkerne gennemføres med det faglige ambitionsniveau og den ekspertise, der kræves, for at de skal blive en succes for biodiversiteten.

Send naturnationalparkerne i udbud
Vi foreslår derfor, at I sender et par af naturnationalparkernes etablering og drift i udbud. Dette vil give fuld klarhed over etableringsomkostninger og driftsudgifter; det vil give Naturstyrelsen konkurrence på både pris og kvalitet, og det vil give anledning til at formulere præcist, hvad naturnationalparkerne skal opnå og hvordan.

Samtidigt opnås der mulighed for eventuelt at adskille landbrugsproduktion, skovdyrkning og naturbeskyttelse, sådan at man ikke i fremtiden oplever interessekonflikter, der kan hæmme naturbeskyttelsen på statens arealer. Desuden vil det give en hel transparent økonomi for naturnationalaprkerne over for politikere og skatteborgere.

Verdens Skove mener, der skal være nøje præciserede rammer for etablering og drift af naturnationalparkerne. Nedenfor er først et kort resumé af de aspekter, der bør indgå i en udbudsformulering, og derefter en vurdering af om et udbud kunne være økonomisk fordelagtigt.

Naturforvaltning
Forvaltningen i naturnationalparkene bør have som hovedformål at genoprette vildere og mere selvforvaltende natur med mere biodiversitet. Parkerne skal være en hjørnesten i arbejdet for at vende udviklingen for biodiversiteten i Danmark.

For at opnå dette skal økosystemernes naturlige processer genetableres og slippes fri. Det skal blandt andet ske ved at genindføre en bred vifte af store planteædere, nøglearter samt andre arter, der vurderes at være naturligt hjemmehørende i økosystemet. Der skal også genskabes naturlig hydrologi og naturlige processer som stormfald, brande, sygdomme og insektangreb, som vil blive tilladt og i nogle tilfælde faciliteret.

Naturforvaltningen bør følge forskernes anbefalinger i tæt samarbejde med universiteterne via et rådgivningsorgan med de fremmeste forskere på området.

Naturnationalparkerne skal leve op til den internationale IUCN-kategori II og både naturmæssigt og oplevelsesmæssigt være på højt internationalt niveau. Dette vil dels være en milepæl i Danmarks arbejde for at nå de internationale biodiversitetsmål og dels tiltrække turister både lokalt og internationalt.

Forskning
Der skal etableres et tæt samarbejde med de danske universiteter, så de løbende kan levere rådgivning og kvalitetssikring af naturforvaltningen i områderne. Der bør være en løbende overvågning af naturværdier og biodiversitet i parkerne, som kan inddrage studerende, således at overvågningen dels indsamler de nødvendige data til naturnationalparkernes forvaltning og dels er med til at kvalificere de studerende i naturforvaltning og monitering.

Friluftsliv og formidling
Der skal fortsat være muligheder for meget friluftsliv i områderne, men det skal tilpasses, så det ikke kompromitterer biodiversiteten.

Penge til at udvikle friluftsliv og formidling i området skal ikke tages af naturnationalparkernes budget. Det er vigtigt at holde posterne adskilte og transparente.

Budgettet for naturnationalparker skal dække det nødvendige for at oprette og drive naturnationalparken og fremme natur og biodiversitet i området. Derefter kan der tilføjes friluftsaktiviteter og formidling fra andre puljer, som naturnationalparkerne har adgang til på lige fod med andre naturområder.

Økonomi
Den organisation, der vinder ét eller flere udbud, skal primært finansiere omkostningerne og udgifter via betalingen fra staten.

Der skal være gratis adgang til naturnationalparkerne i området, og basal formidling som foldere og internetsider bør også være gratis. Formidlingsarrangementer, guidede ture og skoletjeneste kan imidlertid være mod betaling.

Udbudsvinderens økonomi kan suppleres med private donationer og hjemtag af EU-støtteordninger for naturplejen. Det skal være et krav til udbudsvinderen, at indtægtskilderne ikke må kompromittere biodiversiteten i naturnationalparkerne.

Sammenlignende budgetter
Verdens Skove har foretaget et provisorisk budgetoverslag med det primære formål at vurdere, om et udbud kunne resultere i en billigere og bedre etablering og drift af naturnationalparkerne.

Budgettet er for Gribskov Naturnationalpark. Det inkluderer en estimeret pris på etablering af hegn til elg og andre store planteædere, en maskinpark købt ind fra ny, naturlig hydrologi samt inventar til kontor og driftslokaler. Driftsudgifter dækker lønninger, vedligehold af hegn, alt tilsyn og nødvendig håndtering af dyr samt vedligehold af veje, stier og eksisterende friluftsfaciliteter i området, vedligehold af maskinparken, leje af kontorer, øvrige kontorudgifter, administration og formidling samt kurser og seminarer.

Verdens Skove har budgetteret med kurser til løbende at holde de ansatte fagligt opdateret, hvilket Naturstyrelsen ikke har medregnet i deres budget. Vi har også budgetteret med omkostninger og driftsudgifter til kontor og driftslokaler samt indkøb af maskiner, hvilket Naturstyrelsen ikke har medtaget, da de allerede ejer sådanne faciliteter.

Verdens Skoves etableringsomkostninger er cirka 9,5 millioner kroner eller 45 procent billigere end Naturstyrelsens budgetforslag.

For driftsomkostningerne har Verdens Skove budgetteret med to scenarier: ét, hvor vi skal leje bygningerne af staten, og et andet, hvor staten stiller sine bygninger til rådighed. Det giver driftsomkostninger på henholdsvis 3,5 millioner og 2,8 millioner. I begge scenarier bliver driftsomkostningerne lavere end hos Naturstyrelsen, der budgetterer med 4,8 millioner.

Verdens Skove opfordrer politikerne til at finde markedsprisen ved at sætte parkerne i udbud. I udbuddet bør især biologisk faglighed vægtes højt. Staten bør forbeholde sig ret til ikke at vælge nogle af buddene, men i stedet give opgaven til Naturstyrelsen.

Politik har aldrig været vigtigere

Få GRATIS nyheder fra Danmarks største politiske redaktion