Følg B 79 Krav om økologisk drift og urørt skov på folkekirkens arealer
(Kirkeministeriet)

28/2
2020

1. behandling

1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om krav om økologisk drift og urørt skov på folkekirkens arealer (B 79).

Læs mere
28/1
2020

Lovforslag: B 79 (Kirkeministeriet)

Forslag til folketingsbeslutning om krav om økologisk drift og urørt skov på folkekirkens arealer.

Læs mere