Følg L 132 Lov om kystbeskyttelse med videre
(Miljø- og Fødevareministeriet)

14/5
2020

Lovforslag: L 132 (Miljø- og Fødevareministeriet)(Vedtaget)

Forslag til lov om ændring af lov om kystbeskyttelse m.v., lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) og lov om planlægning. (Mulighed for at afskære klageadgang i kommunale fællesprojekter om kystbeskyttelse).

Læs mere
14/5
2020

3. behandling

3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om kystbeskyttelse med videre, lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (L 132).

Læs mere
12/5
2020

2. behandling

2. behandling af forslag til lov om ændring af lov om kystbeskyttelse med videre, lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (L 132).

Læs mere
30/4
2020
24/4
2020

1. behandling

1. behandling af forslag til Lov om ændring af lov om kystbeskyttelse, lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (L 132).

Læs mere
12/3
2020

Lovforslag: L 132 (Miljø- og Fødevareministeriet)

Forslag til lov om ændring af lov om kystbeskyttelse m.v., lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM) og lov om planlægning. (Mulighed for at afskære klageadgang i kommunale fællesprojekter om kystbeskyttelse).

Læs mere