September 2018

Søndag 16. september

KL. 9:00
 • Konference: Europæiske politikere blæser til klimakamp mod overforbrug og miljøsvineri

  Region Midtjylland er vært for den 13. Encore-konference, hvor miljøpolitikere fra de europæiske regioner tager kampen op mod overforbrug, miljøsvineri og klimaforandring.

Mandag 17. september

KL. 9:00
 • Verdenskongres: Intelligente trafiksystemer

  København er vært for den internationale trafikkongres ITS World Congress 2018.

Torsdag 20. september

KL. 9:30
 • Konference: Affaldssektoren i en cirkulær omstilling

  Dakofa inviterer til Årskonference 2018, hvor den cirkulære omstillings konsekvenser og fremtidens muligheder for affaldssektoren vil sættes under lup. 

Fredag 21. september

KL. 8:00
 • Danmarks Statistik offentliggør "Nyregistrerede og brugte biler"

  "Nyregistrerede og brugte biler" offentliggøres af Danmarks Statistik.

Tirsdag 25. september

KL. 17:00
 • Debatmøde om pesticider i grundvandet

  JA inviterer til debatmøde om grundvandsbeskyttelse. 

Onsdag 26. september

KL. 9:00
 • Debat: Digitalisering i energisektoren

  Dansk Fjernvarme inviterer til debat om digitaliseringen af energisektoren.

Oktober 2018

Mandag 1. oktober

KL. 9:30
 • Konference: Fra affald til ressource

  Miljø- og fødevareminister Jacob Ellemann-Jensen (V) præsenterer regeringens visioner på affalds- og ressourceområdet til konference om anvendelse af ressourcer. 

KL. 13:00
 • Præsentation: Analyse af vandløb og virkemidler

  Landbrug & Fødevarer inviterer 1. oktober til præsentation af "Analyse af vandløb og virkemidler" ved Ågeby Å. Viceformand i Landbrug & Fødevarer, Lars Hvidtfeldt deltager.

Onsdag 3. oktober

KL. 8:00
 • Arbejdsmiljøkonference for de grønne erhverv

  Branchearbejdsmiljøudvalget (BAU) Jord til Bord holder konference om arbejdsulykker hos ansatte i de grønne erhverv.

KL. 19:00
 • Foredrag og debat: Mellem orkaner og klimaforandringer

  Meteorolog og klimaekspert Jesper Theilgaard fortæller om vejrforhold og klimaforandringer.

Torsdag 4. oktober

KL. 8:30
 • Konference: Fødevarer og FN's verdensmål

  Tænketanken Frej inviterer til fødevarekonference omkring FN's verdensmål til oktober. 

KL. 8:30
 • Konference: Tænketanken Frejs fødevarekonference

  Tænketanken Frej holder konference om det danske landbrugs rolle i opfyldelsen af FN's verdensmål.

KL. 15:30
 • Reception: Ny direktør for Forbrugerrådet Tænk

  Forbrugerrådet Tænks nye direktør Anette Christoffersen præsenteres ved en reception.

   

Søndag 7. oktober

KL. 9:00
 • Borgernes Europa Topmøde m. Connie Hedegaard og spidskandidaterne til EP-valg

  Tænketanken Europa og FIC inviterer til Borgernes Europatopmøde. Blandt deltagerne er Danmarks tidligere EU-kommisær Connie Hedegaard og partiernes spidskandidater til europaparlamentsvalget. 

Mandag 8. oktober

KL. 9:00
 • Byggeriets Miljøkonference 2018

  Molio afholder Byggeriets Miljøkonference 2018.

Fredag 19. oktober

KL. 10:00
 • Topmøde: Danmark er vært for P4G-topmøde i København

  Flere stats- og regeringschefer, virksomheds- og organisationsledere vil deltage, når Danmark er vært for topmøde om grøn omstilling og verdensmål.

Torsdag 25. oktober

KL. 10:00
 • Landsmøde: Dansk Fjernvarme

  Dansk Fjernvarme holder landsmøde i Aalborg 25.-26. oktober.

Tirsdag 30. oktober

KL. 9:00
 • JA konference: Mad nok i 2050?

  Fagforeningen JA inviterer til løsningsorienteret konference om fremtidens  

KL. 9:30
 • Konference: Verdensmålene og lokal værdiskabelse

  Hvordan kan kommuner og forsyninger støtte op om Verdensmålene og samtidig bidrage til lokal værdiskabelse? Danva og KL holder konference i Den Blå Planet.

Onsdag 31. oktober

KL. 9:00
 • Building Green – konference i København

  Building Green København byder velkommen til en konference om bæredygtighed i byggebranchen.