Juni 2020

Mandag 29. juni

KL. 11:00
 • Videokonference: EU's landbrugs- og fiskeriministre

  Landbrugs- og fiskeriministrene i EU holder videokonference om EU-Kommissionens nye meddelelse om et mere bæredygtigt fiskeri. Mødet bliver livestreamet.

Torsdag 25. juni

KL. 13:00
 • Samråd: Udledning af urenset spildevand

  Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg har kaldt miljøminister Lea Wermelin (S) i åbent samråd om udledning af urenset spildevand.

KL. 9:20
 • Salen: At give kommunerne bemyndigelse til at kunne afslå ansøgninger om udvidelse af husdyrproduktion (2. og sidste beh.)

  2. og sidste behandling af forslag til folketingsbeslutning om at give kommunerne bemyndigelse til ud fra en helhedsvurdering at kunne afslå ansøgninger om udvidelse af husdyrproduktion (B 113).

KL. 9:20
 • Salen: Snarest at indføre kommunal hjemmel til dels at indføre skærpede miljøzoner for personbiler, dels at etablere nulemissionszoner for køretøjer i bydele (2. og sidste beh.)

  2. og sidste behandling af forslag til folketingsbeslutning om snarest at indføre kommunal hjemmel til dels at indføre skærpede miljøzoner for personbiler, dels at etablere nulemissionszoner for køretøjer i bydele (B 98).

KL. 9:20
 • Salen: Forbud mod anvendelse af sprøjtegifte med aktivstoffet glyfosat på landbrugsarealer (2. og sidste beh.)

  2. og sidste behandling af forslag til folketingsbeslutning om forbud mod anvendelse af sprøjtegifte med aktivstoffet glyfosat på landbrugsarealer (B 33).

KL. 9:20
 • Salen: Lov om naturbeskyttelse (3. beh.)

  3. behandling af forslag til lov om ændring af lov om naturbeskyttelse (L 164).

Tirsdag 23. juni

KL. 12:00
 • Konference: The Future of Air Conditioning

  Atmosphere og Teknologisk Institut inviterer på en teknisk konference, hvor air conditioning og bæredygtighed er i fokus.

KL. 10:15
 • Videokonference: Miljøministre i EU diskuterer genopretning

  EU's miljøministre mødes til en videokonference for at diskutere bæredygtige politikker i forhold til genopretningen efter covid-19.

Torsdag 18. juni

KL. 12:30
 • Webinar: Ny organisering af affaldssektoren

  Mens Folketinget netop nu er i gang med forhandlingerne om en ny organisering af affaldssektoren, giver Dakofa sit besyv med på et webinar.

KL. 10:00
 • Salen: Certificering af brænde, flis og træpiller til energiformål (1. beh.)

  1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om certificering af brænde, flis og træpiller til energiformål (B 128).

Onsdag 17. juni

KL. 16:15
 • Deputation: Danmarks Naturfredningsforening med flere besøger Miljø- og Fødevareudvalget

  Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg får besøg af Danmarks Naturfredningsforening, Novozymes, Landbrug & Fødevarer, Dansk Miljøteknologi vedrørende opfølgning på høringen 6/2-20 vedrørende bioøkonomi.

KL. 15:00
 • Samråd: L 164 om landmænds retssikkerhed som følge af lovforslaget

  Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg har kaldt miljøminister Lea Wermelin (S) i åbent samråd om L 164 (§ 3-beskyttede arealer) om landmænds retssikkerhed som følge af lovforslaget.

KL. 14:00
 • Samråd: Miljøfremmede stoffer i vandmiljøet

  Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg har kaldt miljøminister Lea Wermelin (S) i åbent samråd om miljøfremmede stoffer i vandmiljøet.

KL. 13:00
 • Samråd: Udbetaling af tilskud til naturpleje

  Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg har kaldt minister for fødevarer, fiskeri og ligestilling Mogens Jensen (S) i åbent samråd om udbetaling af tilskud til naturpleje.

Tirsdag 16. juni

KL. 14:30
 • Salen: Krav om økologisk drift og urørt skov på folkekirkens arealer (2. og sidste beh.)

  2. og sidste behandling af forslag til folketingsbeslutning om krav om økologisk drift og urørt skov på folkekirkens arealer (B 79).

KL. 13:00
 • Webinar: Verdensmålene i lyset af coronakrisen

  Globalt Fokus inviterer til et webinar, der diskuterer, hvordan Verdensmålene skal opnås under coronakrisen.

KL. 12:00
 • Webkonference: Omstilling i affaldssektoren

  Dakofa gør status over fremtiden i affaldssektoren i forhold til klimaplaner, cirkulær økonomi og håndtering af plast.

Mandag 15. juni

KL. 12:30
 • Konference og debat: Grønne afgifter i kølvandet på corona

  Rådet for Grøn Omstilling afholder en konference, der tager spørgsmålet om grønne afgifter op. Der vil både være oplæg fra eksperter og politikerdebat.

Torsdag 11. juni

KL. 12:00
 • Folkemødet 2020 (AFLYST)

  Beslutningstagere, organisationer og borgere mødes på årets folkemøde i Allinge, der i år afholdes for 10. gang.

Onsdag 10. juni

KL. 13:45
 • Deputation: Kreds Nord besøger Miljø- og Fødevareudvalget

  Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg får besøg af Kreds Nord, sammenslutningen af Fiskeriforeninger i Nordjylland, vedrørende indførelsen af kamera i Kattegat, og yderlig tiltag for at minimere fangsten af torsk i Kattegat.