November 2020

Fredag 20. november

KL. 10:00
 • Salen: Lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber med videre (1. beh.)

  1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om betalingsregler for spildevandsforsyningsselskaber med videre, lov om miljøbeskyttelse, vandsektorloven, lov om vandløb og lov om vandforsyning med videre (L 98).

Torsdag 19. november

KL. 10:00
 • Salen: Lov om kemikalier med videre (1. beh.)

  1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om kemikalier, lov om miljøbeskyttelse og lov om gødning og jordforbedringsmidler med videre (L 95).

KL. 10:00
 • Salen: Miljøskadeloven med videre (1. beh.)

  1. behandling af forslag til lov om ændring af miljøskadeloven og lov om miljøbeskyttelse og forskellige andre love (L 96).

KL. 10:00
 • Salen: Lov om Den Danske Klimaskovfond (1. beh.)

  1. behandling af forslag til lov om Den Danske Klimaskovfond (L 94).

KL. 10:00
 • Salen: Flere stenrev i danske farvande (1. beh.)

  1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om flere stenrev i danske farvande (B 22).

Mandag 16. november

KL. 10:00
 • Danmarks Iværksætteruge: Grøn genstart

  Årets iværksætteruge har fokus på iværksættere, der kan genstarte Danmark i en mere grøn og bæredygtig retning.

Fredag 13. november

KL. 8:00
 • Webinar: Cepos om klima og grøn skattereform

  Cepos inviterer til webinar om klima og grøn skattereform, hvor klimaordfører Tommy Ahlers (V) deltager. 

Onsdag 11. november

KL. 15:00
 • Deputation: Dansk Akvakultur besøger Miljø- og Fødevareudvalget

  Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg får besøg af Dansk Akvakultur om L 55 (marine virkemidler ved etablering eller udvidelse af havbrug) vedrørende status for brug af muslingeopdræt som kompenserende marint virkemiddel.

KL. 8:00
 • AFLYST: Morgener med mening: Hvordan når vi verdensmålene?

  Arrangementet er aflyst grundet coronasituationen. Hvor er status på den bæredygtige dagsorden, og hvad skal vi fokusere på, hvis vi skal nå i mål i 2030? Det fortæller professor emeritus ved Aarhus Universitet Steen Hildebrandt om til det andet 'Morgen med mening'-arrangement i rækken.

Tirsdag 10. november

KL. 17:00
 • Landsbytopmøde: Grøn omstilling på landet

  Landdistrikternes Fællesråd afholder et digitalt Landsbytopmøde med fokus på, hvordan landsbyerne kan udvikle sig bæredygtigt.

KL. 13:00
 • Salen: Oprydning af generationsforureninger (1. beh.)

  1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om oprydning af generationsforureninger (B 23).

KL. 13:00
 • Salen: Indkaldelse til forhandlinger om en natur- og biodiversitetspakke med bindende målsætninger (1. beh.)

  1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om indkaldelse til forhandlinger om en natur- og biodiversitetspakke med bindende målsætninger (B 19).

KL. 13:00
 • Salen: Indførelsen af en biodiversitetslov (1. beh.)

  1. behandling af forslag til folketingsbeslutning om indførelsen af en biodiversitetslov (B 18).

Fredag 6. november

KL. 10:00
 • Salen: Lov om CO2-kvoter (1. beh.)

  1. behandling af forslag til lov om ændring af lov om CO2-kvoter (L 43).

Torsdag 5. november

KL. 12:00
 • AFLYST: Drikkevandskonference: Fremtidens drikkevandsbeskyttelse

  Fire organisationer stiller skarpt på forureningen af Danmarks grundvand, når de lægger op til debat på konferencen. Miljøminister Lea Wermelin (S) er blandt deltagerne.

KL. 11:30
 • Samråd: Målsætningen i de kommende vandplaner og konsekvenserne for landbruget

  Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg har kaldt miljøminister Lea Wermelin (S) i åbent samråd om målsætningen i de kommende vandplaner og konsekvenserne for landbruget.

Onsdag 4. november

KL. 14:30
 • Høring om spildevandsudledninger

  Miljø- og Fødevareudvalget holder en høring om spildevandsudledninger. 

KL. 13:45
 • Deputation: Dyrenes Beskyttelse besøger Miljø- og Fødevareudvalget

  Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg får besøg af Dyrenes Beskyttelse vedrørende implementering af den nye dyrevelfærdslov.

KL. 13:30
 • Deputation: DAPO - Foreningen af Danske Leverandører af Pejse og Brændeovne besøger Miljø- og Fødevareudvalget

  Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg får besøg af DAPO - Foreningen af Danske Leverandører af Pejse og Brændeovne om L 54 (fyringsanlæg) vedrørende miljøministerens bemyndigelser som følge af lovforslaget.

KL. 13:15
 • Deputation: Bjæverskov Nærmiljø besøger Miljø- og Fødevareudvalget

  Folketingets Miljø- og Fødevareudvalg får besøg af Bjæverskov Nærmiljø vedrørende Skovbo Jagtforenings Skydebane i Regnemark.