Miljøstyrelsen søger en vicedirektør
Miljøstyrelsen er en del af Miljøministeriet og myndighed på miljø- og naturområdet. Vi arbejder for rig natur, rent vand, sikker kemi og grøn produktion. Vores kerneopgave er at omsætte natur- og miljølovgivningen til virkelighed, og målsætningen er at balancere hensynene til både beskyttelse og benyttelse.

Miljøstyrelsen er landsdækkende og har ca. 1100 medarbejdere. Styrelsens hovedkontor med ca. 700 arbejdspladser har til huse i Odense. Vi er en organisation, der bygger på et stærkt, fagligt fundament, og hvor nye og erfarne medarbejdere arbejder, skaber og lærer sammen. Det er en fælles ambition at skabe grobund for en sjov og spændende hverdag med en rig idékultur og en arbejdsplads, der er en af statens bedste. Og det er ambitionen at gøre det samtidig med, at vi har øjne og ører på natur og miljø i Danmark. Direktionen Direktionen består af 5 medlemmer, som ledes af direktør, Lars Hindkjær. Miljøstyrelsens direktion har det overordnede ansvar for at udvikle organisationen og fastlægge helhedsorienterede strategier samt sikre en helhedsorienteret strategisk forberedelse af større principielle sager eller forløb. Direktionen har ansvaret for mål- og rammestyring af Miljøstyrelsen, herunder fortsat udvikling af styrelsen som en attraktiv arbejdsplads bl.a. ved at etablere fælles kultur og værdier for organisationen. Direktionen har stort fokus på styrelsens kerneopgaver og bemanding, og har sidste år afsluttet en konsoliderings- og oplæringsfase efter endelig udflytning til Odense i juni 2019. Dit faglige ansvarsområde i direktionen Miljøstyrelsen søger en vicedirektør til Center for Rig natur i den centrale del af styrelsen, Du vil konkret få ansvaret for styrelsens opgaver i enhederne Arter & Naturbeskyttelse, Landskab & Skov samt enkelt øvrige opgaver. Du vil få 8-10 kontorchefer i direkte reference. Stillingen er placeret i styrelsens hovedsæde i Odense. Du kommer til at indgå i tæt og konstruktivt samspil med den øvrige direktion om den samlede ledelse og udvikling af Miljøstyrelsen. Kompetenceprofil Vi forestiller os, at:
 • Du har et særdeles godt kendskab til natur- og miljøområdet, herunder indgående kendskab til natur- og miljølovgivningen.
 • Ledelseserfaring fra et departement, en styrelse eller en anden større organisation. Din ledelseserfaring er bred og forventeligt på direktionsniveau og omfatter også erfaring med forandringsprocesser, herunder gerne også med digitaliseringsprocesser.
 • Du har god politisk fornemmelse og stærke generalist- og forvaltningsmæssige kompetencer.
 • Vi lægger vægt på, at du er i stand til at fylde rummet med klar og overbevisende kommunikation.
 • Du har et godt hoved, og du interesserer dig levende for ledelse af mennesker og udvikling af organisationer.
 • Dialog er et vigtigt arbejdsredskab for dig, og du er dygtig til at skabe tillidsfulde relationer.
Du skal være indstillet på at indgå i et tæt, forpligtende og humørfyldt samarbejde med resten af direktionen. Vi har hver vores ansvarsområder, men lægger vægt på, at de væsentligste beslutninger træffes i fællesskab. Vores ambition er at være rollemodeller for et tæt samarbejde på tværs af styrelsens ansvarsområder og på tværs af ministeriets institutioner. Løn- og ansættelsesforhold Ansættelsen sker på et 6-årigt åremål i henhold til "Rammeaftale om kontraktansættelser af chefer i staten" med en grundløn efter gruppe 2 på kr. 674.383 (i oktober 2022 niveau). Ud over grundlønnen kommer individuelt tillæg, åremålstillæg, pensionsordning og engangsvederlag efter indsats og resultater. Hvis du er tjenestemand i forvejen, kan ansættelse som tjenestemand efter en konkret og individuel vurdering finde sted i LR 38. Ansættelsesområdet for kontraktansatte chefer er Miljøministeriet med tilhørende institutioner. Hvis du ansættes som tjenestemand er ansættelsesområdet Miljøstyrelsen. Tjenestestedet er Miljøstyrelsen, Tolderlundsvej 3-5, 5000 Odense C. Stillingen ønskes besat pr. 1. maj 2023. Flere oplysninger Kan fås hos direktør Lars Hindkjær på telefon 2212 3655. Sådan søger du stillingen Du søger stillingen online ved at sende din ansøgning, CV, uddannelsesbevis m.m. senest den 6. marts 2023. Stillingen søges via knappen “søg dette job" her på siden. Vi afvikler testforløb i perioden den 13.-16. marts 2023. Vi forventer at samtaler afholdes den 17. marts 2023. Er du tjenestemand stiles ansøgningen til Dronningen.
  Miljøministeriet betragter mangfoldighed som et aktiv og opfordrer alle uanset personlig baggrund til at søge.

  Miljøstyrelsen er en del af Miljøministeriet. Vi er statslig myndighed for natur, vand og miljø og arbejder for at sikre en bæredygtig balance mellem beskyttelse af natur og miljø, benyttelsen af naturressourcer og gode rammer for borgere og virksomheder. Vejen til en rig natur, et sundt miljø, og gode, grønne rammer for borgere og virksomheder går via åbenhed og dialog, for vi tror på, at de bedste miljøløsninger findes, hvis vi samarbejder med alle interessenter. Dialog med kommuner, borgere, erhvervsliv og andre myndigheder er centralt i vores arbejde. Miljøstyrelsen har ca. 1.100 medarbejdere fordelt på hovedkontoret og 10 enheder over hele landet.

  Icon
  Find Danmarks bedste ledere og specialister, mens de er i job
  Opnå unik eksponering med en jobannonce på Altinget og Mandag Morgen