EL: Har flytning af muslinger fra et Natura 2000-område været lovlig?