Jensen: Naturgenopretningsprojekter kan have en positiv effekt for huspriserne i lokalområderne