Wermelin: Det er uhensigtsmæssigt at fastsætte slettefrister i tilfælde, hvor oplysningerne kunne blive relevante på et senere tidspunkt