Wermelin: I 2016 var 5.300 kilometer vandløb i god økologisk tilstand