Jensen: I den kommende klimahandlingsplan for landbruget vil der skulle tages stilling til landbrugets klimabidrag